Nowości

3 marca 2020 roku została opublikowana zupełnie nowa wersja programu. Wersja posiada status BETA. Nowości:

 1. nowa kompilacja programu o znacznie większej wydajności, szybkości i niezawodności
 2. wprowadzono nowy ujednolicony interfejs użytkownika
 3. dodano nowe możliwości katalogowania informacji (interwencje, zgłoszenia, RSOW, itd)
 4. wprowadzono nowy 128 bitowy system kodowania informacji
 5. wprowadzono zupełnie nowy algorytm wydruków, ich kopiowania i export (np. do PDF)
 6. dodana możliwość exportu do PDF bezpośrednio z szablonów dokumentów
 7. dodano nowy sposób zarządzania szablonami kart czynności
 8. zmieniono sposób autoryzacji użytkownika
 9. zmieniono i zautomatyzowano sposób aktywacji programu
 10. zmieniony i odświeżony sposób komunikacji z bazą danych
 11. dodano nowe kolumny do kart czynności
 12. dodano nowe kolumny do rejestru rowerów, nieruchomości i identyfikatorów
 13. uwzględniono markę pojazdu w wydruku kart czynności
 14. dodano nowe możliwości przy zamykaniu nowej karty czynności
 15. dodano obsługę plików PNG
 16. zupełnie nowy dziennik zdarzeń i logowań do systemu
 17. zupełnie nowy kreator połączenia z bazą danych
 18. dodany kolejny personel do RSOW
 19. dodana kolejna podstawa prawna do RSOW
 20. nowy podgląd karty czynności (tylko do odczytu)
 21. zupełnie nowy i rozbudowany mechanizm importu danych mobilnych
 22. udoskonalono wydruk rejestru mandatów karnych i upomnień TW-1
2020-03-03 14:13:31
Logowanie