Nowości

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • dodano wartość kary grzywny dla RSOW
 • dodano opcję bezpośredniego wydruku zgłoszenia
 • dodano opcję bezpośredniego wydruku karty czynności
 • usprawniono opcję wyboru oddziału dla książki służby
 • dodano numerację dla upomnień TW-1
 • dodano opcję odczytu ustawień połączeniowych z bazą danych z pliku connect.ini
 • dodano kilka zmiennych dla szablonów dokumentów
 • zmodyfikowano wydruk pobranych bloczków mandatowych
 • poprawiony błąd przy edycji sprawcy/interesanta
 • poprawiony błąd przy wczytywaniu fotografii psów
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzednich
2021-02-14 13:06:53
Logowanie