Nowości

W nowej wersji:

  • nowy tytuł wykonawczy TW-1 w wersji 6
  • dodana opcja scalania personelu
  • udoskonalony wydruk z fotografiami
  • udoskonalony dodatkowy opis interwencji
  • dostosowanie systemu do nowej aplikacji mobilnej eMandatGO
2021-07-29 22:14:18
Logowanie