Nowości

W nowej wersji:

  • dodana opcja bieżącego dnia, jako domyślnego dla książki służby
  • poprawiony wydruk dla książki służby
  • dodanych kilka opcji dla zdjęć rowerów i psów
  • dodana opcja wyświetlania planu służby na urządzeniach mobilnych
  • poprawiony błąd powiadomień Push dla interwencji mobilnych
  • poprawiony incydentalny błąd importu danych z urządzeń mobilnych
2023-09-19 14:18:28
Logowanie