Kilka zdań NIK o eMandat po kontroli w Straży Miejskiej

"

Jednocześnie NIK zwraca uwagę na niewykorzystanie pełnych możliwości systemu eMandat." ...


Wśród proponowanych mechanizmów zaradczych zostały wymienione następujące działania (odpowiednio do ww. ryzyk) wdrożenie i wykorzystanie programu komputerowego eMandat do analizy prowadzonych czynności, kontroli wyników pracy poszczególnych strażników oraz sprawozdawczości ...

Stwierdzono także poprawę wykonywania czynności służbowych wskutek wdrożenia programu eMandat i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi.


NIK zwraca uwagę na niewykorzystanie możliwości systemu eMandat w zakresie wprowadzania danych dotyczących godziny rozpoczęcia interwencji. Zdaniem NIK, wykorzystanie powyższych możliwości pozwoliłoby na dokonywanie analizy czasu reakcji strażników na zgłoszenia mieszkańców, a co za tym idzie podjęcia działań mających na celu jego minimalizację. 


Pomimo niepełnego wykorzystania możliwości systemu eMandat, NIK pozytywnie ocenia jego stosowanie, pozwalające na dokładne śledzenie terminowości i sposobu załatwiania spraw. Wyniki zebranych opinii wskazują również, że Straż spełniała swoją rolę w społeczeństwie....

"

Cały dokument do pobrania tutaj.

Logowanie