Nowości

Nowa wersja to przede wszystkim poprawa kilku błędów i nowa opcja dla daty w wydruku listy fotografii. Poprawiony został także wydruk upomnień dla TW-1.

2020-11-30 21:27:55

W nowej wersji następujące zmiany i nowości:

 • dostosowanio wydruk mandatów do płatności kartą płatniczą
 • dodane nowe szczegółowe zestawienie dla opłat
 • poprawiono wydruk informacji TW-1
 • przywrócenie funkcjonalności wydruku mandatów na drukarkach igłowych
 • poprawiony błąd zasłaniania fragmentu fotografii dla wersji 64 bitowej
 • poprawiony wydruk TW-1
 • poprawiono kilka innych błędów z wersji poprzednich
2020-10-28 20:18:55

J@Strażnik to aplikacja na telefon dla mieszkańca do wysyłania zgłoszeń z fotografiami bezpośrednio do eMandat. Aplikacja może działać na terenie całego kraju. Nowa wersja została dostosowana do najnowszej wersji systemu Android.

2020-10-20 08:12:58

Asystent Strażnika to aplikacja mobilna na telefon/tablet z systemem Android. W nowej wersji 1.7.0 dodano:

 • kompleksowa obsługa nowej interwencji z fotografiami założonej za pomocą telefonu
 • możliwość edycji założonych interwencji w telefonie
 • możliwość zdalnej edycji i zakończenia interwencji założonych w eMandat (w siedzibie straży)
 • możliwość dodania zdjęć do interwencji pobranych z eMandat
 • możliwość pobrania danych o interwencjach na podstawie nr PESEL sprawcy lub nr rejestracyjnego pojazdu
 • możliwość sprawdzenia danych o sprawcy z fotografią na podstawie nr PESEL lub imienia i nazwiska z rokiem urodzenia (dane pobierane są z eMandat)
2020-10-14 19:50:15

Nowa wersja naprawia kilka błędów z wersji poprzedniej.

2020-10-05 21:16:34

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • pierwsza dystrybucja eMandat w wersji 64 bitowej pod Windows 10 (osobny instalator)
 • dodany nowy typ mandatu (karta płatnicza)
 • zwiększenie czytelności obsługi całego programu (Windows 10)
 • udoskonalona opcja wyboru personelu w całym eMandat
 • dodana opcja wzorca pobrań sortów dla personelu
 • rezygnacja z formatowania tekstu w szczegółowym opisie interwencji
 • dostosowane zestawienia i wydruki uwzględniające nowy typ mandatu
 • dodano opcję samodzielnego uzupełnienia podstawy prawnej w TW-1 (w tytule na szarym tle)
 • dodana kolumna "miasto" dla interesantów sprawców
 • dodano opcję "fotografia sprawcy"
 • dodano opcję autonumeracji dla interwencji mobilnych
 • dodano opcję szukania wg kolumn dla interesanta sprawcy
 • dodano opcję wydruku danych sprawcy bezpośrednio z okna edycji sprawcy
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP (wymagany import nowego słownika urzędów skarbowych)
 • zmieniony wydruk interesantów/sprawców (lista została zastąpiona szczegółami pojedynczego sprawcy z fotografią)
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-09-30 20:04:18

Nowa wersja przede wszystkim pozwala na integrację z systemem dyspozytorskim dla miasta Piaseczno. Kilka nowości:

 • dostosowanie aplikacji do nowej wersji mobilnej Asystenta Strażnika
 • dostosowanie aplikacji do nowej wersji mobilnej JaStrażnik
 • dodana obsługa tytułów wykonawczych w wersji 4
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-08-30 18:58:31

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały wprowadzone następujące zmiany i nowości:

 • dostosowany TW-1 do nowego wzoru (4) - tylko wersja papierowa
 • zwiększone pole dzielnica dla zgłoszeń
 • poprawiony błąd w zgłoszeniach po edycji karty czynności
 • poprawiony błąd w zestawieniach dla mandatów wg kodów czynności
 • poprawiony błąd w zestawieniach dla ewidencji czasu pracy (dla powiększonych ekranów)
 • poprawiony błąd w exporcie TW-1 do ePUAP
 • poprawiony mechanizm zerowania warunków szukania w zestawieniach
 • dodane dodatkowe podstawy prawne w kartach czynności
 • zmieniona czcionka dla numerów rejestracyjnych dla PRD/MRD-5
 • zostało poprawionych kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2020-08-02 13:28:32

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników.

2020-06-18 23:25:54

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników.

2020-05-29 12:43:11

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników.

2020-05-20 23:20:17

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiony błąd kopiowania opisu karty ze zgłoszeń
 • poprawiony błąd odczytywania wersji programu
 • poprawiony bład przy wysyłaniu wiadomości komunikatorem eMandat
 • poprawiony błąd długich nazw w słowniku sortów
 • dodano opcję odczytywania słownika ulic z bazy TERYT
 • dodano opcję bezpowrotnego usuwania przedawnionych danych z bazy eMandat (wymagany kontakt z autorem)
 • dostosowano import z CEPiK 2.0 do nowych wytycznych dla nabywcy pojazdu
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-05-13 20:37:29

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiono błąd pojawiający się przy wklejaniu zawartości schowka z Microsoft Word
 • dodano kilka opcji do pocztowej książki nadawczej
 • dodano nową kolumnę do "Nr interwencji" do bloczków mandatowych
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-05-03 20:34:32

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiono błąd pojawiający się sporadycznie przy zakładaniu karty czynności
 • poprawiono błąd zapisywania ustawień połączenia z bazą danych do pliku
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-04-20 21:15:53

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiono obsługę edycji treści szablonów dokumentów
 • udoskonalono opcję exportu do e-nadawca (Poczta Polska)
 • dodany mechanizm naprawy opisu karty czynności
 • dodana opcja wydruku jednego rekordu z kart czynności

2020-04-05 21:31:38

Wersja 3.0 pozytywnie przeszała testy wdrożeniowe i stała się oficjalną wersją produkcyjną.

2020-03-30 11:56:22

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Z tego miejsca dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy mimo oznaczonej wersji BETA, pobrali aplikację i ją testują. Opublikowana wersja nie osiągnęła jeszcze statusu wersji produkcyjnej.

2020-03-22 21:17:27

3 marca 2020 roku została opublikowana zupełnie nowa wersja programu. Wersja posiada status BETA. Nowości:

 1. nowa kompilacja programu o znacznie większej wydajności, szybkości i niezawodności
 2. wprowadzono nowy ujednolicony interfejs użytkownika
 3. dodano nowe możliwości katalogowania informacji (interwencje, zgłoszenia, RSOW, itd)
 4. wprowadzono nowy 128 bitowy system kodowania informacji
 5. wprowadzono zupełnie nowy algorytm wydruków, ich kopiowania i export (np. do PDF)
 6. dodana możliwość exportu do PDF bezpośrednio z szablonów dokumentów
 7. dodano nowy sposób zarządzania szablonami kart czynności
 8. zmieniono sposób autoryzacji użytkownika
 9. zmieniono i zautomatyzowano sposób aktywacji programu
 10. zmieniony i odświeżony sposób komunikacji z bazą danych
 11. dodano nowe kolumny do kart czynności
 12. dodano nowe kolumny do rejestru rowerów, nieruchomości i identyfikatorów
 13. uwzględniono markę pojazdu w wydruku kart czynności
 14. dodano nowe możliwości przy zamykaniu nowej karty czynności
 15. dodano obsługę plików PNG
 16. zupełnie nowy dziennik zdarzeń i logowań do systemu
 17. zupełnie nowy kreator połączenia z bazą danych
 18. dodany kolejny personel do RSOW
 19. dodana kolejna podstawa prawna do RSOW
 20. nowy podgląd karty czynności (tylko do odczytu)
 21. zupełnie nowy i rozbudowany mechanizm importu danych mobilnych
 22. udoskonalono wydruk rejestru mandatów karnych i upomnień TW-1
2020-03-03 14:13:31

26 listopada 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 1. poprawiony TW-1
 2. poprawiony wydruk aktywnych użytkowników
 3. poprawiono statystyki dla książki służby
 4. poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-11-26 22:28:28

19 października 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowano export TW-1 do aktualnej wersji dla ePUAP
 • poprawiono import danych z aplikacji mobilnych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-10-22 19:08:56

1 października 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodano opcje szukania interwencji po numerze posesji
 • dodano opcję pobierania klucza aktywacyjnego bezpośrednio z aplikacji
 • dodano opcję dziedziczenia fotografii ze zgłoszeń w kartach czynności
 • dodano opcję szybkiego szukania w rozrachunkach i windykacji
 • dodano klika nowych funkcji w ewidencji czasu pracy
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-10-01 14:07:54

8 sierpnia 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, w której poprawiono kilka błędów z wersji poprzedniej. Nowa wersja nie wnosi nowych funkcjonalności.

2019-08-06 18:08:46

8 czerwca 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • poprawiony algorytm szukania zgłoszeń po numerze telefonu
 • dodany nowy algorytm szukania zgłoszeń wg zlecającego
 • poprawiony algorytm formatowania daty dla znaczników szablonów dokumentów
 • poprawiony wydruk listy fotografii dla zgłoszeń
 • udoskonalonych kilka funkcji dla książki służby
 • udoskonalony raport upomnień TW-1
 • udoskonalony raport wyników i osiągnięć
 • udoskonalony export danych mandatowych do systemu KSAT 2000i
 • dodano nowe kolumny do RSOW wraz z możliwością sortowania po ich wartościach
 • dodano nowe kolumny dla zgłoszeń
 • dodany nowy sposób liczenia punktów z działalności Straży dla personelu dodatkowego
 • dodano do importu z CEPiK odczyt typu pojazdu
 • dodano możliwość importu opisu interwencji z aplikacji mobilnej
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-06-08 17:58:35

8 kwietnia 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana opcja automatycznej rejestracji zgłoszeń poprzez e-mail
 • napisany od nowa komunikator systemu eMandat
 • nowa opcja dodawania fotografii do zgłoszeń
 • udoskonalono relacje pomiędzy zgłoszeniem, a kartą czynności
 • poprawiono obsługę opisów mandatów i wpłat mandatów
 • poprawiono komunikację z centralą telefoniczną Slican
 • zmodyfikowano uprawnienia "Rozliczenia mandatów"
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-04-08 22:49:56

31 stycznia 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowany do nowych przepisów druk TW-1
 • dostosowanie systemu do wersji Firebird 3.0
 • poprawiony błąd obsługi drugiego okna dla kart czynności 
 • optymalizacja kodu źródłowego systemu
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-01-31 23:31:18

13 grudnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana opcja automatycznego importu zdarzeń ze stref płatnego parkowania
 • uniezależnienie aplikacji od formatu daty systemu Microsoft Windows
 • dodana opcja uzasadnienia nałożonego pouczenia
 • udoskonalony import ulic z bazy statystycznej TERYT
 • poprawiona opcja kopiowania kart czynności utworzonych ze zgłoszeń
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-12-13 22:01:59

17 października 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana nawa funkcjonalność połączenia programu z centralą telefoniczną firmy Slican
 • dodana opcja łączenia już isteniejących zgłoszeń z istniejącymi interwencjami w jedną relację
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-10-16 22:25:09

11 września 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana możliwość wyboru przez użytkownika typu sald rozrachunkowych
 • udoskonalony algorytm wprowadzania imion męskich i żeńskich w edycji interesantów
 • dodana pozycja "Interwencję zlecił" - 112
 • udoskonalony moduł zgłoszeń
 • dodano kilka nowych zmiennych dla szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-09-11 08:03:08

21 czerwca 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, w której poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzedniej. Nowa wersja nie wnosi nowych funkcjonalności.

2018-06-21 13:20:42

25 maja 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowanie całej aplikacji do wytycznych RODO
  • dodana opcja pseudonimizacji danych
  • dodana opcja anonimizacji nieużywanych danych
  • dodana opcja raportu o danych osobowych
  • udoskonalona opcja historii przekazań danych osobowych
  • nowy, silniejszy algorytm szyfrowania haseł i pinów
  • identyfikacja domyślnych haseł na poziomie bazy danych dla administratorów
  • nowe restrykcje dla zamkniętych interwencji
 • udoskonalony import ulic z TERYT
 • poprawiony export do CEPiK 2.0
 • dodana opcja zbiorczego dodawania akcesoriów do książki służby
 • dodana opcja wyboru dla wersji sald rozrachunkowych
 • poprawiony wydruk przekazań kard MRD5
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-05-25 12:15:33

30 kwietnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, w której poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzedniej. Nowa wersja nie wnosi nowych funkcjonalności.

2018-05-01 12:15:33

15 kwietnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • nowa opcja pozwalająca na warunkowe otwieranie zamkniętych kart czynnościszczegóły tutaj
 • dodano kilka nowych znaczników dla szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzedniej
2018-04-16 20:25:17

1 kwietnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • nowe sposoby szukania dla zgłoszeń
 • dodane nowe filtry dla zgłoszeń
 • dodana opcja usuwania powiązania karty ze zgłoszeniem
 • dodany export do PDF dla wszystkich zestawień i statystyk
 • drugie podejście do prezentacji wyników na mapach Google
 • ulepszone algorytmy zabezpieczające przed usuwaniem i edycją danych dla interwencji zamkniętych, szczegóły tutaj
 • ulepszone algorytmy zabezpieczające przed modyfikacją danych z poprzednich miesięcy
 • dodana opcja wyboru daty rozpoczęcia interwencji ze zgłoszeń
2018-03-30 11:29:42

12 marca 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • udoskonalona współpraca z CEPiK 2.0 (dodany nabywca pojazdu)
 • dodana opcja zapisu wyników zgłoszeń do pliku PDF
 • udoskonalona opcja szukania zgłoszeń
 • poprawiona opcja przekazań zgłoszeń
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-03-12 20:12:36

1 marca 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • udoskonalona współpraca z CEPiK 2.0 (tylko dla użytkowników z aktywnym kluczem)
 • pierwsze podejście do prezentacji wyników na mapach Googla
 • poprawiony błąd zestawienia wyników działań straży miejskiej
 • dostosowanie struktury bazy danych do wersji Firebird 3
2018-03-01 18:50:24

8 lutego 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • pierwsze podejście do obsługi CEPiK 2.0 (tylko dla użytkowników z aktywnym kluczem)
 • dodana opcja importu ulic z bazy TERYT
 • poprawione zestawienie wyników działań straży miejskiej
 • poprawiono błąd przy usuwaniu sprawców/interesantów
 • dodano nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-02-08 12:45:12

21 grudnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodane nowe filtry szukające dla zgłoszeń
 • zmieniona postać daty bieżącej w zgłoszeniach i kartach czynności
 • poprawiony błąd w zgłoszeniach  (relacja zgłoszenia-karta czynności)
 • poprawiony błąd obsługi drukarki domyślnej dla systemów Microsoft Windows 8 i 10
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2017-12-21 09:30:50

26 listopada 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.5. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana współpraca z centralami telefonicznymi Panasonic
 • dodany export mandatów do KSAT2000i
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP
 • poprawiony raport zgłoszeń wg daty przyjęcia
 • nowy raport wyników funkcjonariuszy straży miejskiej
 • udoskonalone raporty obrotów o odpisy kosztów upomnienia
 • udoskonalono zestawienia dla RSOW
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2017-11-26 22:43:47

5 listopada 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.4. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana obsługa odpisu kosztów upomnienia
 • dodano kilka nowych zmiennych dokumentów
 • dodano opcję automatyzacji kluczy aktywacyjnych
 • wprowadzono optymalizację całego systemu
 • poprawiono błędy z wersji poprzednich
2017-11-05 17:07:01

12 września 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.3. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • nowe TW-1 (wersja 3)
 • poprawiony export do firmy Rekord
 • pierwsze podejęcie exportu TW-1 przez ePUAP
 • poprawiona opcja aktywności słowników
 • dodana opcja wydruku listy interwencji do pliku PDF
 • dodana opcja ukrwyania danych osobowych na liście interwencji
2017-09-12 09:14:37

5 lipca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.2. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • drobne zmiany w wydrukach z fotografiami
 • dodana opcja szukania po drugiej podstawie prawnej w zestawianiach
 • dodane powiązanie użytkownika z personelem dla urządzeń mobilnych
 • dodana opcja przejęcia interwencji na własność
2017-07-05 13:51:54

24 kwietnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana opcja operacji zbiorczych na kartach czynności
 • dodana opcja kodu PIN dla użytkownika mobilnego
 • dodana pełna historia zmian użytkownika
 • dodane nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • dodana nowa pozycja do słownika "Interwencję zlecił" - Rada osiedla
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-04-24 21:48:29

21 marca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.0. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • poprawiony sposób selekcji interweniujących w kartach czynności
 • dodana opcja zamykania spraw po opłaceniu opłaty
 • poprawiony wydruk spraw wg rejestrów
 • poprawiony export danych do programu FOKA firmy Sputnik
 • dodana opcja dodawania interwencji do "mojego zbioru" wg kodów kreskowych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-03-22 08:39:51

5 lutego 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.9. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodany mechanizm zbiorczego zaznaczania słowników dla urządzeń mobilnych
 • poprawiony błąd importu fotografii z urządzeń mobilnych
 • poprawionych klika drobnych błędów z wersji poprzedniej

2017-02-05 18:14:57

24 stycznia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • pierwsze podejście do aplikacji mobilnych eMandat na Android i Windows Phone
 • poprawiony wydruk tytułów wykonawczych TW-1
 • udoskonalony mechanizm przekazywania interwencji do dalszej realizacji
 • dodany zupełnie nowy sposób wyszukiwania interwencji
 • zmieniony i udoskonalony sposób wyboru interweniujących
 • poprawiona selekcja użytkowników nieaktywnych
 • poprawione zestawienie mandatów i opłat
 • poprawiony błąd w wyszukiwaniu mandatów i ich serii
 • dodano kilkanaście nowych zmiennych w szablonach dokumentów
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania wiadomości w komunikatorze
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania personelu dodatkowego
 • dodana możliwość wyświetlenia historii rejestracji dla dolnego okna
 • poprawiony błąd dodawania fotografii z dolnego okna kart czynności
 • dodane zupełnie nowe salda rozrachunkowe
 • dodana walidacja daty interwencji według daty zgłoszenia
 • dodany sposób określania ilości godzin nieobecnych dla książki służby
 • dodano określenie czasu reakcji interwencji ze zgłoszenia
 • zmieniony mechanizm rozpoznawania nowych wersji programu
 • całkowicie zmieniony algorytm prezentowania interwencji własnych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-01-24 21:42:58

1 września 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.7. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • oddana opcja dodawania nowych zgłoszeń z poziomu kart czynności
 • nowy sposób wpisywania i weryfikowania numeru PESEL w karcie czynności
 • dodane zestawienie pobranych bloczków dla jednego strażnika
 • poprawiony sposób naliczania dni wolnych w książce służby
 • dostosowany do nowych przepisów sposób oznaczania bloczków mandatowych
 • dodany status "Poszukiwany" dla interesantów/sprawców
 • poprawoiny błąd przy dodawaniu fotografii rowerów
 • poprawiony bład przy kopiowaniu kart czynności
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2016-09-01 11:15:18

9 czerwca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.6. W nowej wersji zostały dodane nowe pola dla świadków, jako powiązania osobowe.

2016-06-09 12:05:30

11 maja 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.5. Nowa wersja została dodana opcja "Historia rejestracji".

2016-05-11 21:41:41

1 marca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.4. Nowa wersja została wzbogacona o nowy moduł "Książka adresowa".

2016-02-29 23:05:49

28 stycznia 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.3. Nowa wersja została dostosowana do nowelizacji kilku nowych ustawy o strażach gminnych.

2016-01-28 08:44:42
Logowanie