Nowości

8 sierpnia 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, w której poprawiono kilka błędów z wersji poprzedniej. Nowa wersja nie wnosi nowych funkcjonalności.

2019-08-06 18:08:46

8 czerwca 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • poprawiony algorytm szukania zgłoszeń po numerze telefonu
 • dodany nowy algorytm szukania zgłoszeń wg zlecającego
 • poprawiony algorytm formatowania daty dla znaczników szablonów dokumentów
 • poprawiony wydruk listy fotografii dla zgłoszeń
 • udoskonalonych kilka funkcji dla książki służby
 • udoskonalony raport upomnień TW-1
 • udoskonalony raport wyników i osiągnięć
 • udoskonalony export danych mandatowych do systemu KSAT 2000i
 • dodano nowe kolumny do RSOW wraz z możliwością sortowania po ich wartościach
 • dodano nowe kolumny dla zgłoszeń
 • dodany nowy sposób liczenia punktów z działalności Straży dla personelu dodatkowego
 • dodano do importu z CEPiK odczyt typu pojazdu
 • dodano możliwość importu opisu interwencji z aplikacji mobilnej
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-06-08 17:58:35

8 kwietnia 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana opcja automatycznej rejestracji zgłoszeń poprzez e-mail
 • napisany od nowa komunikator systemu eMandat
 • nowa opcja dodawania fotografii do zgłoszeń
 • udoskonalono relacje pomiędzy zgłoszeniem, a kartą czynności
 • poprawiono obsługę opisów mandatów i wpłat mandatów
 • poprawiono komunikację z centralą telefoniczną Slican
 • zmodyfikowano uprawnienia "Rozliczenia mandatów"
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-04-08 22:49:56

31 stycznia 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowany do nowych przepisów druk TW-1
 • dostosowanie systemu do wersji Firebird 3.0
 • poprawiony błąd obsługi drugiego okna dla kart czynności 
 • optymalizacja kodu źródłowego systemu
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-01-31 23:31:18

13 grudnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana opcja automatycznego importu zdarzeń ze stref płatnego parkowania
 • uniezależnienie aplikacji od formatu daty systemu Microsoft Windows
 • dodana opcja uzasadnienia nałożonego pouczenia
 • udoskonalony import ulic z bazy statystycznej TERYT
 • poprawiona opcja kopiowania kart czynności utworzonych ze zgłoszeń
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-12-13 22:01:59

17 października 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana nawa funkcjonalność połączenia programu z centralą telefoniczną firmy Slican
 • dodana opcja łączenia już isteniejących zgłoszeń z istniejącymi interwencjami w jedną relację
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-10-16 22:25:09

11 września 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodana możliwość wyboru przez użytkownika typu sald rozrachunkowych
 • udoskonalony algorytm wprowadzania imion męskich i żeńskich w edycji interesantów
 • dodana pozycja "Interwencję zlecił" - 112
 • udoskonalony moduł zgłoszeń
 • dodano kilka nowych zmiennych dla szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-09-11 08:03:08

21 czerwca 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, w której poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzedniej. Nowa wersja nie wnosi nowych funkcjonalności.

2018-06-21 13:20:42

25 maja 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowanie całej aplikacji do wytycznych RODO
  • dodana opcja pseudonimizacji danych
  • dodana opcja anonimizacji nieużywanych danych
  • dodana opcja raportu o danych osobowych
  • udoskonalona opcja historii przekazań danych osobowych
  • nowy, silniejszy algorytm szyfrowania haseł i pinów
  • identyfikacja domyślnych haseł na poziomie bazy danych dla administratorów
  • nowe restrykcje dla zamkniętych interwencji
 • udoskonalony import ulic z TERYT
 • poprawiony export do CEPiK 2.0
 • dodana opcja zbiorczego dodawania akcesoriów do książki służby
 • dodana opcja wyboru dla wersji sald rozrachunkowych
 • poprawiony wydruk przekazań kard MRD5
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-05-25 12:15:33

30 kwietnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, w której poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzedniej. Nowa wersja nie wnosi nowych funkcjonalności.

2018-05-01 12:15:33

15 kwietnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • nowa opcja pozwalająca na warunkowe otwieranie zamkniętych kart czynnościszczegóły tutaj
 • dodano kilka nowych znaczników dla szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzedniej
2018-04-16 20:25:17

1 kwietnia 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • nowe sposoby szukania dla zgłoszeń
 • dodane nowe filtry dla zgłoszeń
 • dodana opcja usuwania powiązania karty ze zgłoszeniem
 • dodany export do PDF dla wszystkich zestawień i statystyk
 • drugie podejście do prezentacji wyników na mapach Google
 • ulepszone algorytmy zabezpieczające przed usuwaniem i edycją danych dla interwencji zamkniętych, szczegóły tutaj
 • ulepszone algorytmy zabezpieczające przed modyfikacją danych z poprzednich miesięcy
 • dodana opcja wyboru daty rozpoczęcia interwencji ze zgłoszeń
2018-03-30 11:29:42

12 marca 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • udoskonalona współpraca z CEPiK 2.0 (dodany nabywca pojazdu)
 • dodana opcja zapisu wyników zgłoszeń do pliku PDF
 • udoskonalona opcja szukania zgłoszeń
 • poprawiona opcja przekazań zgłoszeń
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-03-12 20:12:36

1 marca 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • udoskonalona współpraca z CEPiK 2.0 (tylko dla użytkowników z aktywnym kluczem)
 • pierwsze podejście do prezentacji wyników na mapach Googla
 • poprawiony błąd zestawienia wyników działań straży miejskiej
 • dostosowanie struktury bazy danych do wersji Firebird 3
2018-03-01 18:50:24

8 lutego 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • pierwsze podejście do obsługi CEPiK 2.0 (tylko dla użytkowników z aktywnym kluczem)
 • dodana opcja importu ulic z bazy TERYT
 • poprawione zestawienie wyników działań straży miejskiej
 • poprawiono błąd przy usuwaniu sprawców/interesantów
 • dodano nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-02-08 12:45:12

21 grudnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodane nowe filtry szukające dla zgłoszeń
 • zmieniona postać daty bieżącej w zgłoszeniach i kartach czynności
 • poprawiony błąd w zgłoszeniach  (relacja zgłoszenia-karta czynności)
 • poprawiony błąd obsługi drukarki domyślnej dla systemów Microsoft Windows 8 i 10
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2017-12-21 09:30:50

26 listopada 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.5. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana współpraca z centralami telefonicznymi Panasonic
 • dodany export mandatów do KSAT2000i
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP
 • poprawiony raport zgłoszeń wg daty przyjęcia
 • nowy raport wyników funkcjonariuszy straży miejskiej
 • udoskonalone raporty obrotów o odpisy kosztów upomnienia
 • udoskonalono zestawienia dla RSOW
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2017-11-26 22:43:47

5 listopada 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.4. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana obsługa odpisu kosztów upomnienia
 • dodano kilka nowych zmiennych dokumentów
 • dodano opcję automatyzacji kluczy aktywacyjnych
 • wprowadzono optymalizację całego systemu
 • poprawiono błędy z wersji poprzednich
2017-11-05 17:07:01

12 września 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.3. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • nowe TW-1 (wersja 3)
 • poprawiony export do firmy Rekord
 • pierwsze podejęcie exportu TW-1 przez ePUAP
 • poprawiona opcja aktywności słowników
 • dodana opcja wydruku listy interwencji do pliku PDF
 • dodana opcja ukrwyania danych osobowych na liście interwencji
2017-09-12 09:14:37

5 lipca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.2. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • drobne zmiany w wydrukach z fotografiami
 • dodana opcja szukania po drugiej podstawie prawnej w zestawianiach
 • dodane powiązanie użytkownika z personelem dla urządzeń mobilnych
 • dodana opcja przejęcia interwencji na własność
2017-07-05 13:51:54

24 kwietnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana opcja operacji zbiorczych na kartach czynności
 • dodana opcja kodu PIN dla użytkownika mobilnego
 • dodana pełna historia zmian użytkownika
 • dodane nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • dodana nowa pozycja do słownika "Interwencję zlecił" - Rada osiedla
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-04-24 21:48:29

21 marca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.0. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • poprawiony sposób selekcji interweniujących w kartach czynności
 • dodana opcja zamykania spraw po opłaceniu opłaty
 • poprawiony wydruk spraw wg rejestrów
 • poprawiony export danych do programu FOKA firmy Sputnik
 • dodana opcja dodawania interwencji do "mojego zbioru" wg kodów kreskowych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-03-22 08:39:51

5 lutego 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.9. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodany mechanizm zbiorczego zaznaczania słowników dla urządzeń mobilnych
 • poprawiony błąd importu fotografii z urządzeń mobilnych
 • poprawionych klika drobnych błędów z wersji poprzedniej

2017-02-05 18:14:57

24 stycznia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • pierwsze podejście do aplikacji mobilnych eMandat na Android i Windows Phone
 • poprawiony wydruk tytułów wykonawczych TW-1
 • udoskonalony mechanizm przekazywania interwencji do dalszej realizacji
 • dodany zupełnie nowy sposób wyszukiwania interwencji
 • zmieniony i udoskonalony sposób wyboru interweniujących
 • poprawiona selekcja użytkowników nieaktywnych
 • poprawione zestawienie mandatów i opłat
 • poprawiony błąd w wyszukiwaniu mandatów i ich serii
 • dodano kilkanaście nowych zmiennych w szablonach dokumentów
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania wiadomości w komunikatorze
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania personelu dodatkowego
 • dodana możliwość wyświetlenia historii rejestracji dla dolnego okna
 • poprawiony błąd dodawania fotografii z dolnego okna kart czynności
 • dodane zupełnie nowe salda rozrachunkowe
 • dodana walidacja daty interwencji według daty zgłoszenia
 • dodany sposób określania ilości godzin nieobecnych dla książki służby
 • dodano określenie czasu reakcji interwencji ze zgłoszenia
 • zmieniony mechanizm rozpoznawania nowych wersji programu
 • całkowicie zmieniony algorytm prezentowania interwencji własnych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-01-24 21:42:58

1 września 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.7. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • oddana opcja dodawania nowych zgłoszeń z poziomu kart czynności
 • nowy sposób wpisywania i weryfikowania numeru PESEL w karcie czynności
 • dodane zestawienie pobranych bloczków dla jednego strażnika
 • poprawiony sposób naliczania dni wolnych w książce służby
 • dostosowany do nowych przepisów sposób oznaczania bloczków mandatowych
 • dodany status "Poszukiwany" dla interesantów/sprawców
 • poprawoiny błąd przy dodawaniu fotografii rowerów
 • poprawiony bład przy kopiowaniu kart czynności
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2016-09-01 11:15:18

9 czerwca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.6. W nowej wersji zostały dodane nowe pola dla świadków, jako powiązania osobowe.

2016-06-09 12:05:30

11 maja 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.5. Nowa wersja została dodana opcja "Historia rejestracji".

2016-05-11 21:41:41

1 marca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.4. Nowa wersja została wzbogacona o nowy moduł "Książka adresowa".

2016-02-29 23:05:49

28 stycznia 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.3. Nowa wersja została dostosowana do nowelizacji kilku nowych ustawy o strażach gminnych.

2016-01-28 08:44:42

15 grudnia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.2. Nowa wersja została dostosowana do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

2015-11-13 13:35:40

Najnowsze wersje systemu eMandat oznaczone numerem 2.2.x.x niesą za sobą wiele zmian i nowości, ale przede wszystkim znacznie usprawniły pracę z systemem.

Wersja 2.2.0.x została przygotowana specjalnie na testy akceptacyjne dla największych straży miejskich w Polsce. Wymagania postawione przez te jednostki to głównie możliwość pracy z bardzo dużymi ilościami informacji. Mamy tutaj na myśli 1 000 000 (i więcej) interwencji rocznie, kilka tysięcy członków personelu i kilka tysięcy wystawionych bloczków miesięcznie. Do testów została użyta specjalnie przygotowana baza danych, której wielkość znacznie przekroczyła 2 TB. Przy takich nakładach dostęp do żądanych danych jednostkowych nie mógł przekraczać 1 sekundy. Prace na taką wersją trwały ok. pięciu miesięcy i wymagały przebudowy znacznej części kodu źródłowego, ale wynik satysfakcjonuje i cieszy zarówno użytkowników, jak i autora. wink

Miłą informacją dla Państwa jest decyzja władz spółki, która postanowiła, że nowy system zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim naszym Klientom, którzy mają aktywny abonament (opłacony nadzór autorski). Nowy system zostanie bezpiecznie zaadaptowany, jako kolejna aktualizacja, którą wystarczy pobrać i zainstalować w swojej jednostce.

2015-06-09 22:19:33

23 września 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.1. Nowa wersja jest zgodna z Microsoft Windows 10.

2015-09-23 19:21:38

9 czerwca 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.0. W nowej wersji m.in. został zmieniony sposób wyszukiwania informacji dla całej aplikacji eMandat.

2015-06-09 22:16:57

22 lutego 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.9. W nowej wersji m.in. został rozbudowany moduł zgłoszeń.

2015-02-22 12:00:00

2 stycznia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.8. W nowej wersji m.in. została dodana obsługa urządzeń PoliScan Vitronic.

2015-01-02 13:00:00

11 listopada 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.7. W nowej wersji m.in. została dodana obsługa urządzeń POLIXEL dla czerwonego światła.

2014-11-11 08:00:00

Od 15 października 2014 zmienia się sposób wyceny nowych licencji i nadzoru autorskiego.

2014-10-15 06:00:00

19 października 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.6. W nowej wersji m.in. została dodana statystyka modułu zgłoszeń.

2014-10-19 04:00:00

30 września 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.5. W nowej wersji m.in. został dodany nowy moduł zgłoszeń.

2014-09-30 13:00:00

23 lipca 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.4. W nowej wersji m.in. zostały dodane kolejne mechanizmy dotyczące przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2014-07-23 04:00:00

13 lipca 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.3. W nowej wersji m.in. zostały dopracowane nowe mechanizmy dotyczące przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2014-07-13 03:00:00

27 czerwca 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.2. W nowej wersji m.in. zostały uwzględnione nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2014-06-27 03:00:00

31 maja 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.1. W nowej wersji m.in. została udoskonalona opcja edycji szablonów systemowych z fotografiami.

2014-05-31 04:00:00

23 kwietnia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.0. W nowej wersji m.in. został dodany export danych mandatowych do produktu formy REKORD z Bielska Białej.

2014-04-23 05:00:00

6 kwietnia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.9. W nowej wersji m.in. została dodana numeracja wg rejestrów instrukcji kancelaryjnej.

2014-04-06 05:00:00

25 lutego 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.8. W nowej wersji m.in. została poprawiona obsługa tytułów wykonawczych.

0000-00-00 00:00:00

7 stycznia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.7. W nowej wersji m.in. została dodana obsługa urządzeń SmartLight firmy ENTE sp. z o.o.

0000-00-00 00:00:00

26 listopada 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.6. W nowej wersji m.in. został poprawiony błąd w ustawieniach drukowania w duplikatach szablonów systemowych.

0000-00-00 00:00:00

6 listopada 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.5. W nowej wersji m.in. został dostosoway interfejs eMandat dla powiększonych ekranów pod kontrolą Microsoft Windows.

0000-00-00 00:00:00

16 września 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.4. W nowej wersji m.in. został dodany nowy moduł "Kasa wpłat"

0000-00-00 00:00:00
Logowanie