Opinie o eMandat

"

Jednocześnie NIK zwraca uwagę na niewykorzystanie pełnych możliwości systemu eMandat." ...


Wśród proponowanych mechanizmów zaradczych zostały wymienione następujące działania (odpowiednio do ww. ryzyk) wdrożenie i wykorzystanie programu komputerowego eMandat do analizy prowadzonych czynności, kontroli wyników pracy poszczególnych strażników oraz sprawozdawczości ...

Stwierdzono także poprawę wykonywania czynności służbowych wskutek wdrożenia programu eMandat i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi.


NIK zwraca uwagę na niewykorzystanie możliwości systemu eMandat w zakresie wprowadzania danych dotyczących godziny rozpoczęcia interwencji. Zdaniem NIK, wykorzystanie powyższych możliwości pozwoliłoby na dokonywanie analizy czasu reakcji strażników na zgłoszenia mieszkańców, a co za tym idzie podjęcia działań mających na celu jego minimalizację. 


Pomimo niepełnego wykorzystania możliwości systemu eMandat, NIK pozytywnie ocenia jego stosowanie, pozwalające na dokładne śledzenie terminowości i sposobu załatwiania spraw. Wyniki zebranych opinii wskazują również, że Straż spełniała swoją rolę w społeczeństwie....

"

Cały dokument do pobrania tutaj.

Straż Miejska we Włocławku użytkuje system eMandat od stycznia 2008 r. Bardzo pozytywne pierwsze wrażenie nie tylko się utrzymuje, ale nawet wzrasta. System jest przede wszystkim przyjazny dla użytkownika i to nie tylko z wyglądu. Decyzję o zakupie tego programu podjęliśmy, bo urzekła nas jego prostota i funkcjonalność. Programista osiągnął to, co niewielu się udaje. Stworzył produkt bardzo łatwy w obsłudze, a jednocześnie dający szerokie możliwości ewidencjonowania, grupowania oraz zestawiania wprowadzonych danych i dokonywania wszechstronnych analiz. Dzięki systemowi eMandat potrzebne dane, które dotychczas zbierałem w ciągu kilku, a nawet kilkunastu godzin, otrzymuję w ciągu kilku sekund.

W sposób szczególny, a jednocześnie bardzo pozytywny zaskoczyło to lokalnych dziennikarzy, którzy potrzebują materiały zwykle na wczoraj. Program pozwala nam zatem nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale również na poprawę nadzoru nad prowadzonymi przez strażników czynnościami służbowymi i jest znaczącym czynnikiem w budowaniu trwałych i dobrych relacji z lokalnymi mediami.

Nie do przecenienia jest również bardzo dobry kontakt z twórcą programu. Wszelkie problemy są rozwiązywane niemal od ręki. Programista jest człowiekiem komunikatywnym, uprzejmym oraz cierpliwym, co pewnie nie jest łatwe przy moich, mówiąc delikatnie nieprofesjonalnych zapytaniach. W pierwszych dniach wykonałem kilkanaście telefonów i nigdy nie odniosłem wrażenia, że ma mnie za natręta. Wręcz przeciwnie służył radą i pomocą, a jak było potrzeba to już nawet na drugi dzień miałem przygotowaną poprawkę do systemu. Dziś mam poczucie, że dołączyłem nie tylko do współużytkowników programu eMandat, ale również do jego współtwórców. System nie jest bowiem projektem zamkniętym. Jego produkcja wciąż trwa. Co kilka miesięcy w oparciu o sugestie użytkowników, powstają nowe wersje programu. Miło jest później zauważyć, że rzucony pomysł służy doskonaleniu systemu i jego dostosowywaniu do wciąż zmieniających się potrzeb konkretnych straży. Z czystym sumieniem polecam wszystkim strażom gminnym i miejskim ten produkt.

Norbert Struciński
Kierownik Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji Straży Miejskiej we Włocławku

W mieście, gdzie liczba mieszkańców dobrze przekracza ponad 100 tysięcy, a takim właśnie jest Koszalin, strażnicy podejmują w ciągu roku bardzo wiele interwencji. Postępowanie mandatowe, sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu, wysyłanie do Policji kart naruszeń przepisów ruchu drogowego wymaga przetwarzania dużej ilości danych. Zastosowanie programu eMandat w bardzo dużym stopniu ułatwiło pracę strażników. Zaoszczędzony czas strażnicy wykorzystującą na pracę w terenie, dzięki czemu zwiększył się efektywny czas patrolowania terenu miasta. Prowadzony na bieżąco rejestr sprawców wykroczeń pozwala w ciągu kilkunastu sekund sprawdzić, czy dana osoba była już pouczana lub karana przez Straż Miejską. Dzięki temu w każdej sytuacji strażnik dysponuje wiedzą, czy dana osoba często łamie przepisy prawa i w zależności od tego zastosować mniej lub bardziej surową karę.

Program eMandat godny jest polecenia wszystkim strażom miejskim, które chcą usprawnić swoją pracę i podnieść skuteczność podejmowanych interwencji.

Andrzej Krysiak
Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie

Program eMandat warto polecić nie tylko strażom miejskim. Wszystkie formacje, których charakter pracy oparty jest na schematach postępowania podobnych do naszej formacji doszukają się 100% wsparcia programowego swoich działań. Program doskonale pozwala dokumentować historię działań poszczególnego strażnika, zmiany patrolu oraz całej straży. Stanowi on doskonałe narzędzie dające możliwość codziennej oceny pracy poszczególnych strażników.

Według mojej oceny, świadomość strażnika o tym stanie rzeczy ma zasadniczy wpływ na jakość wykonywanej pracy oraz jej efektywność. Program poza tym pozwala w szybki sposób ustalić historię interwencji podejmowanych do osób popełniających wykroczenia. Co jest bardzo ważne podczas gdy po raz kolejny do tej samej osoby interweniuje inny patrol, który po sprawdzeniu osoby za pomocą dostępnych środków łączności ma w szybki sposób wypracowane stanowisko co do sposobu zakończenia interwencji. Poza tym program jest doskonałym narzędziem, które za pomocą szablonów znacznie skraca czas poświęcany na pisanie wniosków o ukaranie do sądu, protokołów przesłuchań świadków itp. Dając tym samym możliwość dowolnego tworzenia szablonów dokumentów według własnych potrzeb i upodobań. Świadczy to o dużej elastyczności programu, który można dopasowywać do płaszczyzny najbardziej nas interesującej. Nie sposób wspomnieć, że za pomocą tego programu możemy dokonywać zestawienia sprawozdań indywidualnych strażników miejskich oraz całej straży (za wskazany okres). Poza tym, za jego pomocą możemy prowadzić ewidencję indywidualnego wyposażenia strażnika, czy rejestr wykroczeń.

Podsumowując można bez obaw polecić ten program wszystkim strażom miejskim, które są zainteresowane ułatwieniem sobie życia w zakresie szybkiego dostępu do wszystkich informacji dotyczących działalności straży, począwszy od spraw organizacyjnych, kończąc na sprawach działalności z zakresu poprawy porządku publicznego w swoich miastach i gminach.

Mirosław Kędziorski
Komendant Straży Miejskiej w Kołobrzegu 

Program eMandat świetnie łączy różne informacje potrzebne w naszej codziennej pracy (od rejestru czynności wykonywanych przez strażników, poprzez rejestr sprawców wykroczeń, statystyki, sorty mundurowe aż do rozliczania bloczków mandatowych i windykacji nałożonych w postępowaniu mandatowym grzywien). Jako jedyny z proponowanych nam programów eMandat zapewnia, że raz wpisane dane są dostępne we wszystkich wymienionych wyżej funkcjach. Inne programy składają się z luźno ze sobą powiązanych modułów, co powoduje konieczność kilkakrotnego wprowadzania tych samych danych. Dla Straży Miejskiej w Kaliszu przy wyborze programu szczególnie ważne były funkcje związane z egzekucją mandatów. Dzięki programowi eMandat na bieżąco wiemy, ile mandatów i na jaką kwotę zostało wystawionych, kiedy mijają terminy wpłat grzywien, które grzywny są już wpłacone, na które już należy wystawić tytuły wykonawcze. Program także umożliwia szybkie wydrukowanie tychże tytułów.

Dzięki zastosowaniu programu eMandat ułatwiona została praca strażników, przełożonych nadzorujących ich pracę i służb finansowo-księgowych naszej Straży.

Lech Kudła
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu

Z programu eM@ndat (wersja Enterprise) korzystamy w Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim od maja 2006 roku. Mimo, iż nie jesteśmy dużą jednostką, zatrudniamy około 40 pracowników, program ten w znacznym stopniu ułatwił nam pracę. Szczególnie jest to zauważalne przy sporządzaniu różnego rodzaju sprawozdań, wyszukiwaniu zdarzeń, sprawców oraz osób zgłaszających interwencję, co przy prowadzeniu tradycyjnej książki służby było pracochłonne, a w wielu przypadkach niewykonalne. Wersja programu Enterprise pozwala rejestrować wykroczenia ujawnione przy użyciu dowolnego fotoradaru, co pozwoliło nam zrezygnować z używania programu, którym posługiwaliśmy się przez okres ostatnich dwóch lat, a nie spełniał w pełni naszych oczekiwań.

Jednak najważniejszą cechą tego programu jest fakt, iż twórcy są otwarci na wszelkie sugestie, co pozwala dostosować go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

 

Zbigniew Miśkiewicz
Z-ca komendanta Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Straż Miejska w Rybniku program eMandat w wersji Enterprise użytkuje od czerwca 2009 r. Od samego początku pracy z systemem eMandat, program znacznie przyśpieszył i ułatwił pracę strażnikom, zarówno podczas prowadzenia czynności służbowych, jak i sporządzania różnorakich zestawień i statystyk. Wdrożenie oprogramowania przebiegło bez większych problemów, program jest bardzo intuicyjny. eMandat to doskonałe narzędzie do zarządzania działalnością Straży Miejskiej. System zawiera wiele modułów, jak np. książka służby, moduł zgłoszeń, moduł do prostej obróbki zdjęć, możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów, sorty mundurowe czy bloczki mandatowe. Kolejnym dużym plusem programu jest brak ograniczeń liczby stanowisk pracy oraz bardzo rozbudowany system uprawnień, które pozwalają na indywidualne określenie zakresu danych, do których dany użytkownik ma dostęp. Do programu eMandat można również zaimportować samodzielnie lub przy pomocy autora programu, różne dane prowadzone dotychczas w programach typu Excel czy Open Office Calc, zatem nie ma konieczności ręcznego wprowadzania interesujących nas baz danych - wszystko odbywa się w pełni automatycznie.

Ważnym elementem w porównaniu do konkurencji jest jego niska cena za eksploatację. Twórca programu jest otwarty na propozycje zmian, wszelkie sugestie dodawane są na bieżąco, co na pewno satysfakcjonuje. Programiści zawsze udzielają wyczerpujących informacji, cechują się dużą wyrozumiałością. Firma EM SOFTWARE zapewnia wysoki standard obsługi klienta, fachowe doradztwo i szybkie rozwiązywanie problemów, dlatego polecamy zarówno samą firmę, jak i jej produkt wszystkim, którzy chcą szybko i dokładnie zarządzać swoją jednostką.

Janusz Bismor
Komendant Straży Miejskiej w Rybniku


Logowanie