Z Kołobrzegu

Program eMandat warto polecić nie tylko strażom miejskim. Wszystkie formacje, których charakter pracy oparty jest na schematach postępowania podobnych do naszej formacji doszukają się 100% wsparcia programowego swoich działań. Program doskonale pozwala dokumentować historię działań poszczególnego strażnika, zmiany patrolu oraz całej straży. Stanowi on doskonałe narzędzie dające możliwość codziennej oceny pracy poszczególnych strażników.

Według mojej oceny, świadomość strażnika o tym stanie rzeczy ma zasadniczy wpływ na jakość wykonywanej pracy oraz jej efektywność. Program poza tym pozwala w szybki sposób ustalić historię interwencji podejmowanych do osób popełniających wykroczenia. Co jest bardzo ważne podczas gdy po raz kolejny do tej samej osoby interweniuje inny patrol, który po sprawdzeniu osoby za pomocą dostępnych środków łączności ma w szybki sposób wypracowane stanowisko co do sposobu zakończenia interwencji. Poza tym program jest doskonałym narzędziem, które za pomocą szablonów znacznie skraca czas poświęcany na pisanie wniosków o ukaranie do sądu, protokołów przesłuchań świadków itp. Dając tym samym możliwość dowolnego tworzenia szablonów dokumentów według własnych potrzeb i upodobań. Świadczy to o dużej elastyczności programu, który można dopasowywać do płaszczyzny najbardziej nas interesującej. Nie sposób wspomnieć, że za pomocą tego programu możemy dokonywać zestawienia sprawozdań indywidualnych strażników miejskich oraz całej straży (za wskazany okres). Poza tym, za jego pomocą możemy prowadzić ewidencję indywidualnego wyposażenia strażnika, czy rejestr wykroczeń.

Podsumowując można bez obaw polecić ten program wszystkim strażom miejskim, które są zainteresowane ułatwieniem sobie życia w zakresie szybkiego dostępu do wszystkich informacji dotyczących działalności straży, począwszy od spraw organizacyjnych, kończąc na sprawach działalności z zakresu poprawy porządku publicznego w swoich miastach i gminach.

Mirosław Kędziorski
Komendant Straży Miejskiej w Kołobrzegu 

Logowanie