Uaktualnienie do wersji 2.2.1.6

Co w wersji 2.2.1.6

21 grudnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.6. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodane nowe filtry szukające dla zgłoszeń
 • zmieniona postać daty bieżącej w zgłoszeniach i kartach czynności
 • poprawiony błąd w zgłoszeniach  (relacja zgłoszenia-karta czynności)
 • poprawiony błąd obsługi drukarki domyślnej dla systemów Microsoft Windows 8 i 10
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich


 • Liczba pobrań: 96
 • Rozmiar pliku: 25.8 MB
 • Data dodania: 2017-12-21 09:28:46
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.1.5

Co w wersji 2.2.1.5

26 listopada 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.5. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana współpraca z centralami telefonicznymi Panasonic
 • dodany export mandatów do KSAT2000i
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP
 • poprawiony raport zgłoszeń wg daty przyjęcia
 • nowy raport wyników funkcjonariuszy straży miejskiej
 • udoskonalone raporty obrotów o odpisy kosztów upomnienia
 • udoskonalono zestawienia dla RSOW
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich


 • Liczba pobrań: 88
 • Rozmiar pliku: 25.8 MB
 • Data dodania: 2017-12-07 11:44:12
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.1.4

Co w wersji 2.2.1.4

5 listopada 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.4. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana obsługa odpisu kosztów upomnienia
 • dodano kilka nowych zmiennych dokumentów
 • dodano opcję automatyzacji kluczy aktywacyjnych
 • wprowadzono optymalizację całego systemu
 • poprawiono błędy z wersji poprzednich


 • Liczba pobrań: 90
 • Rozmiar pliku: 25.7 MB
 • Data dodania: 2017-11-19 22:04:27
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.1.3

Co w wersji 2.2.1.3

12 września 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.3. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • nowe TW-1 (wersja 3)
 • poprawiony export do firmy Rekord
 • pierwsze podejęcie exportu TW-1 przez ePUAP
 • poprawiona opcja aktywności słowników
 • dodana opcja wydruku listy interwencji do pliku PDF
 • dodana opcja ukrwyania danych osobowych na liście interwencji


 • Liczba pobrań: 119
 • Rozmiar pliku: 25.8 MB
 • Data dodania: 2017-10-09 21:50:12
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.1.2

Co w wersji 2.2.1.2

5 lipca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.2. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • drobne zmiany w wydrukach z fotografiami
 • dodana opcja szukania po drugiej podstawie prawnej w zestawianiach
 • dodane powiązanie użytkownika z personelem dla urządzeń mobilnych
 • dodana opcja przejęcia interwencji na własność


 • Liczba pobrań: 91
 • Rozmiar pliku: 25.7 MB
 • Data dodania: 2017-07-05 13:50:16
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.1.1

Co w wersji 2.2.1.1

24 kwietnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana opcja operacji zbiorczych na kartach czynności
 • dodana opcja kodu PIN dla użytkownika mobilnego
 • dodana pełna historia zmian użytkownika
 • dodane nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • dodana nowa pozycja do słownika "Interwencję zlecił" - Rada osiedla
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych


 • Liczba pobrań: 135
 • Rozmiar pliku: 25.7 MB
 • Data dodania: 2017-06-13 20:33:41
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.1.0

Co w wersji 2.2.1.0

21 marca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.0. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • poprawiony sposób selekcji interweniujących w kartach czynności
 • dodana opcja zamykania spraw po opłaceniu opłaty
 • poprawiony wydruk spraw wg rejestrów
 • poprawiony export danych do programu FOKA firmy Sputnik
 • dodana opcja dodawania interwencji do "mojego zbioru" wg kodów kreskowych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych


 • Liczba pobrań: 122
 • Rozmiar pliku: 25.7 MB
 • Data dodania: 2017-03-27 11:09:30
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.9

Co w wersji 2.2.0.9

5 lutego 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.9. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodany mechanizm zbiorczego zaznaczania słowników dla urządzeń mobilnych
 • poprawiony błąd importu fotografii z urządzeń mobilnych
 • poprawionych klika drobnych błędów z wersji poprzedniej • Liczba pobrań: 136
 • Rozmiar pliku: 25.7 MB
 • Data dodania: 2017-03-18 16:48:56
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.8

Co w wersji 2.2.0.8

24 stycznia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • pierwsze podejście do aplikacji mobilnych eMandat na Android i Windows Phone
 • poprawiony wydruk tytułów wykonawczych TW-1
 • udoskonalony mechanizm przekazywania interwencji do dalszej realizacji
 • dodany zupełnie nowy sposób wyszukiwania interwencji
 • zmieniony i udoskonalony sposób wyboru interweniujących
 • poprawiona selekcja użytkowników nieaktywnych
 • poprawione zestawienie mandatów i opłat
 • poprawiony błąd w wyszukiwaniu mandatów i ich serii
 • dodano kilkanaście nowych zmiennych w szablonach dokumentów
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania wiadomości w komunikatorze
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania personelu dodatkowego
 • dodana możliwość wyświetlenia historii rejestracji dla dolnego okna
 • poprawiony błąd dodawania fotografii z dolnego okna kart czynności
 • dodane zupełnie nowe salda rozrachunkowe
 • dodana walidacja daty interwencji według daty zgłoszenia
 • dodany sposób określania ilości godzin nieobecnych dla książki służby
 • dodano określenie czasu reakcji interwencji ze zgłoszenia
 • zmieniony mechanizm rozpoznawania nowych wersji programu
 • całkowicie zmieniony algorytm prezentowania interwencji własnych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych


 • Liczba pobrań: 97
 • Rozmiar pliku: 25 MB
 • Data dodania: 2017-02-04 18:55:06
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.7

Co w wersji 2.2.0.7

1 września 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.7. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • oddana opcja dodawania nowych zgłoszeń z poziomu kart czynności
 • nowy sposób wpisywania i weryfikowania numeru PESEL w karcie czynności
 • dodane zestawienie pobranych bloczków dla jednego strażnika
 • poprawiony sposób naliczania dni wolnych w książce służby
 • dostosowany do nowych przepisów sposób oznaczania bloczków mandatowych
 • dodany status "Poszukiwany" dla interesantów/sprawców
 • poprawoiny błąd przy dodawaniu fotografii rowerów
 • poprawiony bład przy kopiowaniu kart czynności
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych


 • Liczba pobrań: 153
 • Rozmiar pliku: 24.5 MB
 • Data dodania: 2016-10-08 18:17:45
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.6

Co w wersji 2.2.0.6

9 czerwca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.6. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana dodatkowa walidacja numeru PESEL
 • poprawiona obsługa fotografii dla rejestru rowerów i psów
 • dodane nowe pola dla świadków, jako powiązania osobowe
 • dodane nowe zmienne dla szablonów dokumentów
 • poprawiony algorytm szukania urzędów skarbowych
 • poprawiony wydruk TW-1
 • dodana obsługa szablonów dokumentów dla drugiego okna interwencji
 • dodana data wyroku w wydruku RSOW
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych


 • Liczba pobrań: 126
 • Rozmiar pliku: 24.5 MB
 • Data dodania: 2016-07-27 12:23:51
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.5

Co w wersji 2.2.0.5

11 maja 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.5. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana opcja "Historia rejestracji"
 • poprawiona opcja ukrywania interwencji po okresie 3 lat
 • dodana opcja czytania opisów kart czynności w Zgłoszeniach
 • przebudowany i rozwinięty mechanizm szukania kart czynności wg kryteriów
 • poprawiony widok kolumn i wierszy kart czynności w dwóch oknach
 • poprawiony rejestr upomnień
 • poprawiona historia RSOW
 • poprawiony opis zdjęcia jako zmienna szablonów dokumentów
 • poprawiony rejestr dłużników
 • zmieniony i poprawiony export danych do produktów firmy Sputnik
 • dodana opcja zbiorczego dodawania fotografii do kart czynności
 • zmieniony druk TW-1 (Dz.U. 2016 poz. 599)
 • nowa opcja dodawania nieobecności w książce służby


 • Liczba pobrań: 118
 • Rozmiar pliku: 24.5 MB
 • Data dodania: 2016-05-25 15:28:41
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.4

Co w wersji 2.2.0.4

1 marca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.4. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana opcja scalania kodów czynności i podstawy prawnej
 • udoskonalona opcja scalania interesantów
 • poprawiony domyślny status aktywności personelu
 • dodana obsługa alarmów i przypomnień dla kart czynności
 • dodany nowy moduł "Książka adresowa"
 • dostosowanie aplikacji do przepisów prawa Dz.U. 2015 poz. 2367


 • Liczba pobrań: 150
 • Rozmiar pliku: 24.4 MB
 • Data dodania: 2016-03-01 00:13:12
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.3

Co w wersji 2.2.0.3

28 stycznia 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.3. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dostosowanie aplikacji do wymogów ustawy o strażach gminnych z dnia 28 grudnia 2015 poz. 2200
 • dostosowanie aplikacji do wymogów ustawy z dnia 31 grudnia 2015 poz. 2358 (w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego)
 • dodane nowe zestawienie ewidencji etatów*
 • dodana nowa ewidencja pozostałych wyników straży miejskiej**
 • poprawiony błąd w zestawieniach mandatów
 • poprawiony błąd wyszukiwania blankietów w bloczkach mandatowych
 • poprawiony błąd w tworzeniu tutułów wykonawczych po opłaceniu mandatu
 • dodany export tytułów wykonawczych do ePUAP (pierwszy etap)
 • poprawiona ewidencja TW-1
 • udoskonalony formularz zgłoszenia
 • dodane nowe warunki dla zestawień mandatów
 • dodane nowe zmienne dla szablonów dokumentów
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzednich

konieczne uzupełnienie słowników: personel i stanowiska służbowe
** konieczne uzupełnienie słownika Katalog czynności • Liczba pobrań: 184
 • Rozmiar pliku: 24.4 MB
 • Data dodania: 2016-02-22 22:53:46
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.2

Co w wersji 2.2.0.2

15 grudnia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.2. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana obsługa bloczków parkingowych
 • dodane nowe możliwości exportu danych mandatowych, parkingowych i tytułów wykonawczych
 • udoskonalony export danych dla programów firmy Sputnik Software z Poznania
 • udoskonalony algorytm wyszukiwania i uzupełniania danych po kodach pocztowych
 • dodana nowa kolumna "funkcjonariusz" w RSOW wraz z możliwością szukania i sortowania
 • dodana obsługa dodatkowej podstawy prawnej w karcie czynności
 • dostosowanie aplikacji do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
 • dodane nowe parametry dla zestawień "Zgłoszeń"
 • poprawiona walidacja numeru PESEL
 • dodany nowy słownik dla "Zgłoszeń"
 • poprawiony i udoskonalony system zmiennych systemowych dla szablonów dokumentów
 • poprawiono algorytm wyszukiwania urzędów skarbowych dla tytułów wykonawczych
 • poprawiono kilka innych błędów z wersji poprzednich • Liczba pobrań: 761
 • Rozmiar pliku: 24.1 MB
 • Data dodania: 2016-01-11 12:04:33
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.2.0.1

Co w wersji 2.2.0.1

23 września 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana kompatybilność dla Microsoft Windows 10
 • dodany sposób wyboru formatowania opisu interwencji dla wydruków
 • poprawiony błąd uwzględniana wszystkich warunków dla zestawień kart czynności
 • poprawiony błąd w dzienniku logowań
 • dodana funkcja autouzupełniania adresu na podstawie kodu pocztowego (wymagany kontakt z serwisem)
 • zupełnie nowa konsola SQL (dla administratorów)
 • dodana obsługa nowego słownika kodów pocztowych
 • udoskonalony kreator połączenia z bazą danych Firebird SQL
 • dodana funkcja automatycznego odświeżania zgłoszeń (w tle)
 • dostosowanie aplikacji do nowych przepisów o ochronie danych osobowych
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych • Liczba pobrań: 93
 • Rozmiar pliku: 24.2 MB
 • Data dodania: 2015-10-22 17:46:17
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.1.1.9

Co w wersji 2.1.1.9

22 lutego 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.9. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • poprawiona opcja zapamiętywania wystawionych tytułów TW-1
 • usprawniona opcja wybory aktywnego fotoradaru
 • dodana opcja powiązania zgłoszeń z patrolami z książki służby
 • dodano więcej kolumn dla widoku zgłoszeń
 • dodano informację o nadpłaty w wykazie obrotów
 • udoskonalono export TW-1 do produktów firmy Rekord
 • poprawiony wydruk TW-122

  • Liczba pobrań: 222
 • Rozmiar pliku: 24 MB
 • Data dodania: 2015-04-23 22:28:47
 • Autor: jacek

Uaktualnienie do wersji 2.1.1.8

Co w wersji 2.1.1.8

2 stycznia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana data uprawomocnienia się mandatu na wydruku Rejestru dłużników
 • zmieniona obsługa dodatkowych interweniujących na karcie czynności
 • udoskonalona obsługa TW-1
 • dodana obsługa urządzeń PoliScan Vitronic (prędkość i czerwone światło)
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych


 • Liczba pobrań: 190
 • Rozmiar pliku: 23.7 MB
 • Data dodania: 2015-03-23 12:28:47
 • Autor: jacek

Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].