Możliwości

 

Ewidencja interwencji

Ewidencja interwencji umożliwia tworzenie bieżących raportów, sprawozdań i zestawień w dowolnych przedziałach czasowych przedstawiających pracę pojedynczego strażnika, zmian, oddziałów itp., a także liczby i rodzajów podjętych interwencji i ujawnionych wykroczeń, przeprowadzonych kontroli. Do interwencji można dołączyć fotografie lub inne pliki zewnętrzne. Interwencje wykonane w terenie (za pomocą telefonu), wprowadzą się same. Ten moduł może całkowicie zastąpić tradycyjną książkę wydarzeń i interwencji.

 

 

Zestawienia i statystyki

Korzystając z danych wprowadzonych do systemu (poprzez wypełnianie kart czynności i zgłoszeń), program może opracowywać wszelkiego rodzaju zestawienia i raporty wg zadanych przez użytkownika kryteriów. System sporządza raporty dzienne, które zawierają pełną informację o czynnościach wykonanych przez strażników. Łącznie program umożliwia wykonanie ponad 100 wydruków, zestawień, statystyk i raportów. Każde zestawienie można exportować do programu Microsoft Excel lub PDF.

 

 

System zgłoszeń

System zgłoszeń to jeden z podstawowych modułów eMandat. Jego działanie sprowadza się do rejestracji wszystkich zgłoszeń od mieszkańców przez dyżurnego, a w kolejnym etapie kontrolą nad jego wykonaniem, realizacją i zakończeniem. Zgłoszenia mogą być także dostarczane przez aplikację mobilną (od mieszkańca) lub specjalny formularz na stronie www. Przekształcenie zgłoszenia w interwencję to tylko jedno kliknięcie, a właściwy formularz zostanie odpowiednio wypełniony. Na podstawie systemu zgłoszeń wykonujemy ustawowe zostawienie z działalności straży miejskiej.

 

 

RSOW

Rejestr Spraw o Wykroczenia towrzony jest bezpośrednio z kart czynności (interwencji). To użytkownik decyduje, która interwencja ma swoje odzwierciedlenie w RSoW. Zalety elektronicznego rejestru RSoW to przede wszystkim możliwość automatycznego drukowania pism procesowych (wniosków o ukaranie, wniosków odstąpienie od skierowania wniosku, zawiadomień do osób pokrzywdzonych oraz zawiadamiających o popełnieniu wykroczenia, kart MRd-5, kart nadzoru etc), tworzenie lokalnych baz sprawców i sprawne wyszukiwanie żądanych informacji.

 

 

Książka służby

Aby efektywnie zarządzać informacjami dotyczącymi spraw (interwencje, wezwania, upomnienia, wnioski do sądu itp.) prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej – wprowadzone zostały specjalne narzędzia ułatwiające ich raportowanie, analizę czy po prostu szybki i łatwy dostęp. Książka służby znakomicie oddaje obraz pracy strażników w poszczególnych dniach swojej pracy.

 

 

Bloczki mandatowe

Moduł bloczków mandatowych to rejestr wydanych lub magazynowanych bloczków mandatowych (system obsługuje także bloczki parkingowe). Wydanie bloczka, zdanie bloczka, wydruk inwentaryzacji, czy karta rozliczeniowa mandatów to tylko kilka z wielu funkcji, jakimi dysponuje moduł bloczków mandatowych.

 

 

Wyniki z działalności straży

Ewidencja wyników z działalności straży miejskiej to jeden z kliku wymaganych ustawowo raportów, który każda jednostka powinna wykonać conajmiej raz na pół roku. System eMandat wykona taki raport w kilka sekund z dowolnego przedziału czasu.

 

 

Przyjazne wydruki

System eMandat potrafi drukować lub exportować do PDF wiele przydatnych wydruków takich jak: tutuł wykonawczy TW1, upomnienie TW1, karta ewidencyjna MDR5, pocztowa książka nadawcza, wniosek do sądu, wezwanie świadka i wiele innych.

 

 

Gotowe pisma i dokumenty

eMandat posiada wbudowany kreator (edytor), przy pomocy którego można zdefiniować dowolne pismo używając specjalnych odnośników do bazy danych. Wiele pism wydrukujesz teraz szybciej, a każde z nich zostanie automatycznie przyporządkowane do bieżącej interwencji.

 

 

Ewidencja sprawcy

Wszystkie dane o sprawcy są przechowywane przez system w specjalnym rejestrze. System pamieta każdą zmianę w tym rejestrze i tworzy jej historię. Dane o sprawcy są także pobierane i uaktualniane z systemu CEPiK 2.0. Dane tutaj zgromadzone będą wykorzystywane do przyszłych interwencji, wydruków kart MRD5, wezwań, czy RSoW.

 

 

Rozrachunki i windykacja

Rozrachunki to uproszczony moduł księgowy. Z jednego miejsca księgujemy wpłaty mandatów lub koszty upomnienia. Z jednego miejsca drukujemy upomnienia, pisma urzędowe i tytuły wykonawcze. W jednym miejscu posiadamy wszystkie informacje o należnościach, dłużnikach i saldach rozrachunkowych.

 

 

Pomoc

eMandat wyposarzony jest moduł pomocy. Z dowolnego miejsca wystarczy wcisnąć klawisz F1, a program wyświetli odpowiedni temat pomocy, który potrzebny jest właśnie w tym miejscy naszej pracy.

 

 

Historia sprawcy

eMandat tworzy i przechowuje całą historię sprawcy, tzn. wszystkie "jego" interwencję, zgłoszenia, mandaty, pouczenia, czy wnioski do sądu. Niezwykle łatwo i precyzyjnie można sprawdzić, czy dana osoba była już naszym "gościem". Z tego samego miejsca można sprawdzić wszystkie jego zaległości.

 

 

Użytkownicy

Rejestr użytkowników programu to lista osób uprawnionych do pracy z systemem eMandat. Każdy z nich oprócz swojego hasła, posiada bardzo szczegółowo nadane uprawnienia. Nie każdy użytkownik może lub powinien mieć dostęp do wszystkich modułów systemu.

 

 

Sorty mundurowe

Jak sama nazwa wskazuje to moduł do ewidencji wydanych lub przeznaczonych do zdania sortów mundurowych. Z tego miejsca zamówisz też nowe sorty dla personelu, a system sprawdzi, które z nich będą przeznaczone do zdania, a które należy zamówić.

 

 

Aplikacje mobilne

eMandatGO i JaStrażnik to mobilne aplikacje (na telefon lub tablet) za pomocą których funkcjonariusz rejestruje interwencję w terenie lub mieszkaniec wysyła zgłoszenie do Straży Miejskiej. Wszystkie aplikacje współpracują z podstawowym systemem eMandat. Jesteśmy w trakcie tworzenia nowych aplikacji na platformy mobilne. Więcej informacji tutaj.

 

 

Logowanie