Opis zmian od wersji 2.2.2.0

Wersja programu eMandat 2.2.2.0 wprowadza znaczące zmiany dotyczące statusów interwencji zamkniętych (kart czynności). Dotychczas statusy kart "Zakończona", "Niepotwierdzona", "Anulowana" i "Odstąpienie od ukarania", czyli tych kart, które posiadają datę zakończenia interwencji, były traktowane dość luźno, tzn. mogły być ponownie otwierane i dowolnie modyfikowane w zasadzie bez żadnych konsekwencji i ograniczeń. Można powiedzieć, że modyfikacja kart zakończonych odbywała się dokładnie na tych samych zasadach, jak na kartach niezakończonych.

Na podstawie licznych zgłoszeń, jakie otrzymywaliśmy od naszych Klientów, taki stan rzeczy powodował częste rozbieżności w statystykach, które były wykonywane nawet w krótkim odstępie czasu. Powodem tych rozbieżności, była modyfikacja przez użytkowników, kart już zakończonych na podstawie których, były już wykonane raporty, czy statystyki. Cenną i przekonującą uwagą była również informacja, iż z nazwy statusu powinno wynikać, że dana interwencja jest zakończona, a to znaczy, że dostęp do niej powinien być zablokowany lub przynajmniej ograniczony i monitorowany. Na prośbę tych Klientów, a także na podstawie licznych konsultacji, nowa wersja eMandat będzie w sposób szczególny chronić interwencje zamknięte i opisy mandatów do nich dołączonych.

Użytkownikami, którzy będą mogli otwierać i modyfikować interwencje zakończone (zamknięte) lub opisy mandatów będą tylko ci, którzy mają restrykcyjne uprawnienia do usuwania kart czynności (patrz rysunek poniżej). Dlaczego te uprawnienia? Wszyscy pomysłodawcy tego rozwiązania stwierdzili, że nie ma różnicy pomiędzy otwarciem zamkniętej interwencji i dokonaniem tam dowolnej zmiany, a usunięciem takiej karty. Autor programu, także zgadza się z tym tokiem rozumowania.

Zrzut ekranu - uprawnienia

System warunkowo może zezwolić na otwieranie zamkniętych interwencji dla bieżącego lub poprzedniego miesiąca. Taka opcja została wprowadzona w wersji 2.2.2.1 i można ją włączyć w panelu ustawień programu: Właściwości i narzędzia -> Opcje -> Ustawienia systemu -> Zazwól na otwieranie zamkniętych kart czynności... (patrz rysunek poniżej).


Zrzut ekranu - ustawienia systemu

Dodatkowym zabezpieczeniem przed edycją danych, które nie powinny być już edytowane, jest opcja blokady przed dodawaniem, modyfikacją i usuwaniem danych z miesięcy poprzednich. Opcja ta ma charakter globalny (dotyczy całego systemu eMandat) i ma priorytet nad indywidualnymi uprawnieniami użytkowników. Restrykcje te nie dotyczą karty z poprzednich miesięcy, które nie zostały zamknięte (patrz rysunek poniżej).

Zrzut ekranu - zabezpieczenia i restrykcje

Logowanie