Nowości

Poprawa błędów.

2022-09-25 20:09:35

W nowej wersji nowy taryfikator (wersja do importu z pliku) i wydruk karty MRD-5. 

2022-09-18 22:06:20

W nowej wersji poprawiono napotkane błędy z wersji poprzednich i dodano kilka nowych funkcjonalności, np.: nowy wydruk "Notatnik służbowy".

2022-07-13 22:11:31

W nowej wersji poprawiliśmy kilka błędów i dodaliśmy sporo usprawnień.

2022-06-13 21:50:36

Poprawa błędów

2022-06-02 14:18:54

W nowej wersji klika usprawnień w książce służby, ale przede wszystkim zupełnie nowy sposób wydruku szablonów dokumentów, a w nim:

zalety:
- znacznie zwiększona szybkość generowania raportu
- zwiększona wydajność i niezawodności wydruku
- wysoka jakość drukowanych obrazów (np. logo, podpis) i kodów kreskowych
- dostępność wszystkich standardów formatu strony (A4, A5, A6 itd)
- podgląd wydruku w 100% odzwierciedla docelowy wydruk

wady:
- nowy format wydruku może w niektórych przypadkach wymagać drobnych korekt treści szablonu

2022-05-29 18:54:34

W nowej wersji:

 • dodane aktualne podstawy prawne w exporcie do eTW
 • dodany nowy sposób wyszukiania interwencji po numerze wezwania

 

2022-05-07 22:14:37

W nowej wersji kilka drobnych poprawek

2022-04-20 21:47:47

W nowej wersji:

 • optymalizacja szybkości działania całej aplikacji
 • dodana opcja automatycznej synchronizacji z aplikacjami mobilnymi
 • dodana nowa wersja exportu mandatów do Radix
 • uzupełniony wydruk karty mundurowej
 • dodana opcja automatycznego wypełniania adresu w kartach MRD5 (wydruk)
 • uzupełniony export TW-1(5) o adres e-mail
2022-04-03 20:41:18

W nowej wersji:

 • przywrócenie funkcjonalności kopiowania danych w powiązaniach osobowo-firmowych
 • dodana opcja zmiany nazwy kodu czynności dla urządzeń mobilnych
 • dodane nowe zmienne w szablonach dokumentów
 • poprawiony błąd podstawy prawnej w bloczkach mandatowych
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2022-03-03 21:09:56

W nowej wersji zbiorcza paczka poprawek zgłoszonych przez użytkowników.

2022-01-26 19:35:45

W nowej wersji kilka usprawnień i poprawa kilku drobnych błędów.

2022-01-09 17:11:19

Ostatnia aktualizacja w 2021 roku. Poprawiliśmy drobne błędy i ikonę programu.

2021-12-22 14:58:00

W nowej wersji:

 • ostateczna zmiana interfejsu aplikacji
 • zmiana formy edycji słowników, interesantów i użytkowników programu
 • zmiana formy podglądu karty czynności
 • dostosowanie kliku wydruków wg wytycznych Klientów
 • dodana opcja informująca o dodanych interwencjach mobilnych
 • udoskonalona opcja drukowania mandatów w formacie A6 dwustronnie
2021-12-16 20:56:32

W nowej wersji:

 • eMandat został dostosowany do Windows 11
 • nowy podgląd karty czynności
 • dodana funkcja wydruku mandatów w formacie A6 z dupleksem na drukarkach laserowych
 • dodana opcja obsługi 3 interweniujących w eMandatGO
 • dodana opcja obsługi typu i numeru dokumentu tożsamości w eMandatGO
 • dodana opcja sprawdzenia on-line uprawnień kierowcy bezpośrednio z CEPiK2.0 w eMandatGO
 • poprawiona kolorystyka czcionki w kartach czynności i w książce służby
 • dodana opcja kolorowania nieobecności i przerw w książce służby
 • poprawionych kilka drobnych błędów z wersji poprzednich

 

2021-11-28 17:20:57

W najnowszej wersji wprowadzliśmy kilka poprawek i ulepszeń.

2021-10-27 12:00:28

W tej wersji poprawa kilku napotkanych błędów.

2021-10-19 12:46:48

W tej wersji kilka poprawek do:

 • exportu do eTW
 • usuwania przedawnionych danych

Nowości:

 • wydruk mandatów w formacie A6 (duplex)
 • blokada wydruku mandatu już wydrukowanego
 • łatwe "przerobienie" rejestru rowerów na dowolny inny
 • dodana opcja scalania urzędów skarbowych

 


 

2021-10-17 20:58:35

W najnowszej wersji wprowadzliśmy kilka poprawek i ulepszeń.

2021-10-02 22:05:17

Zmiany i poprawnik w tej wersji:

 • dodany nowy export TW-1 do eTW (wersja 5)
 • zmieniony export do KSAT2000
 • poprawiony import danych CEPiK
 • zmieniony sposób odświeżania wiadomości
2021-09-05 12:18:47

W nowej wersji dodano:

 • export TW-1 w wersji 6 (xml)
 • export mandatów do Radix (csv)
2021-08-14 11:19:31

W nowej wersji:

 • nowy tytuł wykonawczy TW-1 w wersji 6
 • dodana opcja scalania personelu
 • udoskonalony wydruk z fotografiami
 • udoskonalony dodatkowy opis interwencji
 • dostosowanie systemu do nowej aplikacji mobilnej eMandatGO
2021-07-29 22:14:18

W tej wersji poprawa kilku drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników.

2021-06-29 12:39:50

W tej wersji poprawa kilku drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników.

2021-06-08 20:43:47

W tej wersji poprawa kilku drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników.

2021-04-26 20:41:35

W tej wersji poprawa wydajności, kilku błędów i dostosowanie exportu danych do nowych wytycznych.

2021-03-29 12:06:23

W nowej wersji poprawiono kilka błędów.

2021-02-23 21:20:55

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • dodano wartość kary grzywny dla RSOW
 • dodano opcję bezpośredniego wydruku zgłoszenia
 • dodano opcję bezpośredniego wydruku karty czynności
 • usprawniono opcję wyboru oddziału dla książki służby
 • dodano numerację dla upomnień TW-1
 • dodano opcję odczytu ustawień połączeniowych z bazą danych z pliku connect.ini
 • dodano kilka zmiennych dla szablonów dokumentów
 • zmodyfikowano wydruk pobranych bloczków mandatowych
 • poprawiony błąd przy edycji sprawcy/interesanta
 • poprawiony błąd przy wczytywaniu fotografii psów
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzednich
2021-02-14 13:06:53

W nowej wersji poprawiono kilka błędów i usprawniono drukowanie mandatów. 

2021-01-10 17:19:16

Nowa wersja to przede wszystkim poprawa kilku błędów i nowa opcja dla daty w wydruku listy fotografii. Poprawiony został także wydruk upomnień dla TW-1.

2020-11-30 21:27:55

W nowej wersji następujące zmiany i nowości:

 • dostosowanio wydruk mandatów do płatności kartą płatniczą
 • dodane nowe szczegółowe zestawienie dla opłat
 • poprawiono wydruk informacji TW-1
 • przywrócenie funkcjonalności wydruku mandatów na drukarkach igłowych
 • poprawiony błąd zasłaniania fragmentu fotografii dla wersji 64 bitowej
 • poprawiony wydruk TW-1
 • poprawiono kilka innych błędów z wersji poprzednich
2020-10-28 20:18:55

J@Strażnik to aplikacja na telefon dla mieszkańca do wysyłania zgłoszeń z fotografiami bezpośrednio do eMandat. Aplikacja może działać na terenie całego kraju. Nowa wersja została dostosowana do najnowszej wersji systemu Android.

2020-10-20 08:12:58

Asystent Strażnika to aplikacja mobilna na telefon/tablet z systemem Android. W nowej wersji 1.7.0 dodano:

 • kompleksowa obsługa nowej interwencji z fotografiami założonej za pomocą telefonu
 • możliwość edycji założonych interwencji w telefonie
 • możliwość zdalnej edycji i zakończenia interwencji założonych w eMandat (w siedzibie straży)
 • możliwość dodania zdjęć do interwencji pobranych z eMandat
 • możliwość pobrania danych o interwencjach na podstawie nr PESEL sprawcy lub nr rejestracyjnego pojazdu
 • możliwość sprawdzenia danych o sprawcy z fotografią na podstawie nr PESEL lub imienia i nazwiska z rokiem urodzenia (dane pobierane są z eMandat)
2020-10-14 19:50:15

Nowa wersja naprawia kilka błędów z wersji poprzedniej.

2020-10-05 21:16:34

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • pierwsza dystrybucja eMandat w wersji 64 bitowej pod Windows 10 (osobny instalator)
 • dodany nowy typ mandatu (karta płatnicza)
 • zwiększenie czytelności obsługi całego programu (Windows 10)
 • udoskonalona opcja wyboru personelu w całym eMandat
 • dodana opcja wzorca pobrań sortów dla personelu
 • rezygnacja z formatowania tekstu w szczegółowym opisie interwencji
 • dostosowane zestawienia i wydruki uwzględniające nowy typ mandatu
 • dodano opcję samodzielnego uzupełnienia podstawy prawnej w TW-1 (w tytule na szarym tle)
 • dodana kolumna "miasto" dla interesantów sprawców
 • dodano opcję "fotografia sprawcy"
 • dodano opcję autonumeracji dla interwencji mobilnych
 • dodano opcję szukania wg kolumn dla interesanta sprawcy
 • dodano opcję wydruku danych sprawcy bezpośrednio z okna edycji sprawcy
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP (wymagany import nowego słownika urzędów skarbowych)
 • zmieniony wydruk interesantów/sprawców (lista została zastąpiona szczegółami pojedynczego sprawcy z fotografią)
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-09-30 20:04:18

Nowa wersja przede wszystkim pozwala na integrację z systemem dyspozytorskim dla miasta Piaseczno. Kilka nowości:

 • dostosowanie aplikacji do nowej wersji mobilnej Asystenta Strażnika
 • dostosowanie aplikacji do nowej wersji mobilnej JaStrażnik
 • dodana obsługa tytułów wykonawczych w wersji 4
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-08-30 18:58:31

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały wprowadzone następujące zmiany i nowości:

 • dostosowany TW-1 do nowego wzoru (4) - tylko wersja papierowa
 • zwiększone pole dzielnica dla zgłoszeń
 • poprawiony błąd w zgłoszeniach po edycji karty czynności
 • poprawiony błąd w zestawieniach dla mandatów wg kodów czynności
 • poprawiony błąd w zestawieniach dla ewidencji czasu pracy (dla powiększonych ekranów)
 • poprawiony błąd w exporcie TW-1 do ePUAP
 • poprawiony mechanizm zerowania warunków szukania w zestawieniach
 • dodane dodatkowe podstawy prawne w kartach czynności
 • zmieniona czcionka dla numerów rejestracyjnych dla PRD/MRD-5
 • zostało poprawionych kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2020-08-02 13:28:32

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników.

2020-06-18 23:25:54

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników.

2020-05-29 12:43:11

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników.

2020-05-20 23:20:17

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiony błąd kopiowania opisu karty ze zgłoszeń
 • poprawiony błąd odczytywania wersji programu
 • poprawiony bład przy wysyłaniu wiadomości komunikatorem eMandat
 • poprawiony błąd długich nazw w słowniku sortów
 • dodano opcję odczytywania słownika ulic z bazy TERYT
 • dodano opcję bezpowrotnego usuwania przedawnionych danych z bazy eMandat (wymagany kontakt z autorem)
 • dostosowano import z CEPiK 2.0 do nowych wytycznych dla nabywcy pojazdu
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-05-13 20:37:29

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiono błąd pojawiający się przy wklejaniu zawartości schowka z Microsoft Word
 • dodano kilka opcji do pocztowej książki nadawczej
 • dodano nową kolumnę do "Nr interwencji" do bloczków mandatowych
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-05-03 20:34:32

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiono błąd pojawiający się sporadycznie przy zakładaniu karty czynności
 • poprawiono błąd zapisywania ustawień połączenia z bazą danych do pliku
 • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-04-20 21:15:53

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

 • poprawiono obsługę edycji treści szablonów dokumentów
 • udoskonalono opcję exportu do e-nadawca (Poczta Polska)
 • dodany mechanizm naprawy opisu karty czynności
 • dodana opcja wydruku jednego rekordu z kart czynności

2020-04-05 21:31:38

Wersja 3.0 pozytywnie przeszała testy wdrożeniowe i stała się oficjalną wersją produkcyjną.

2020-03-30 11:56:22

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Z tego miejsca dziękuję wszystkim użytkownikom, którzy mimo oznaczonej wersji BETA, pobrali aplikację i ją testują. Opublikowana wersja nie osiągnęła jeszcze statusu wersji produkcyjnej.

2020-03-22 21:17:27

3 marca 2020 roku została opublikowana zupełnie nowa wersja programu. Wersja posiada status BETA. Nowości:

 1. nowa kompilacja programu o znacznie większej wydajności, szybkości i niezawodności
 2. wprowadzono nowy ujednolicony interfejs użytkownika
 3. dodano nowe możliwości katalogowania informacji (interwencje, zgłoszenia, RSOW, itd)
 4. wprowadzono nowy 128 bitowy system kodowania informacji
 5. wprowadzono zupełnie nowy algorytm wydruków, ich kopiowania i export (np. do PDF)
 6. dodana możliwość exportu do PDF bezpośrednio z szablonów dokumentów
 7. dodano nowy sposób zarządzania szablonami kart czynności
 8. zmieniono sposób autoryzacji użytkownika
 9. zmieniono i zautomatyzowano sposób aktywacji programu
 10. zmieniony i odświeżony sposób komunikacji z bazą danych
 11. dodano nowe kolumny do kart czynności
 12. dodano nowe kolumny do rejestru rowerów, nieruchomości i identyfikatorów
 13. uwzględniono markę pojazdu w wydruku kart czynności
 14. dodano nowe możliwości przy zamykaniu nowej karty czynności
 15. dodano obsługę plików PNG
 16. zupełnie nowy dziennik zdarzeń i logowań do systemu
 17. zupełnie nowy kreator połączenia z bazą danych
 18. dodany kolejny personel do RSOW
 19. dodana kolejna podstawa prawna do RSOW
 20. nowy podgląd karty czynności (tylko do odczytu)
 21. zupełnie nowy i rozbudowany mechanizm importu danych mobilnych
 22. udoskonalono wydruk rejestru mandatów karnych i upomnień TW-1
2020-03-03 14:13:31

26 listopada 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 1. poprawiony TW-1
 2. poprawiony wydruk aktywnych użytkowników
 3. poprawiono statystyki dla książki służby
 4. poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-11-26 22:28:28

19 października 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowano export TW-1 do aktualnej wersji dla ePUAP
 • poprawiono import danych z aplikacji mobilnych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-10-22 19:08:56

1 października 2019 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dodano opcje szukania interwencji po numerze posesji
 • dodano opcję pobierania klucza aktywacyjnego bezpośrednio z aplikacji
 • dodano opcję dziedziczenia fotografii ze zgłoszeń w kartach czynności
 • dodano opcję szybkiego szukania w rozrachunkach i windykacji
 • dodano klika nowych funkcji w ewidencji czasu pracy
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2019-10-01 14:07:54
Logowanie