Nowości

Zmiany i poprawnik w tej wersji:

  • dodany nowy export TW-1 do eTW (wersja 5)
  • zmieniony export do KSAT2000
  • poprawiony import danych CEPiK
  • zmieniony sposób odświeżania wiadomości
2021-09-05 12:18:47
Logowanie