Nowości

1 września 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.7. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

  • oddana opcja dodawania nowych zgłoszeń z poziomu kart czynności
  • nowy sposób wpisywania i weryfikowania numeru PESEL w karcie czynności
  • dodane zestawienie pobranych bloczków dla jednego strażnika
  • poprawiony sposób naliczania dni wolnych w książce służby
  • dostosowany do nowych przepisów sposób oznaczania bloczków mandatowych
  • dodany status "Poszukiwany" dla interesantów/sprawców
  • poprawoiny błąd przy dodawaniu fotografii rowerów
  • poprawiony bład przy kopiowaniu kart czynności
  • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2016-09-01 11:15:18
Logowanie