Nowości

21 grudnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

  • dodane nowe filtry szukające dla zgłoszeń
  • zmieniona postać daty bieżącej w zgłoszeniach i kartach czynności
  • poprawiony błąd w zgłoszeniach  (relacja zgłoszenia-karta czynności)
  • poprawiony błąd obsługi drukarki domyślnej dla systemów Microsoft Windows 8 i 10
  • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2017-12-21 09:30:50
Logowanie