Nowości

25 maja 2018 roku została opublikowana nowa wersja programu, a w niej:

 • dostosowanie całej aplikacji do wytycznych RODO
  • dodana opcja pseudonimizacji danych
  • dodana opcja anonimizacji nieużywanych danych
  • dodana opcja raportu o danych osobowych
  • udoskonalona opcja historii przekazań danych osobowych
  • nowy, silniejszy algorytm szyfrowania haseł i pinów
  • identyfikacja domyślnych haseł na poziomie bazy danych dla administratorów
  • nowe restrykcje dla zamkniętych interwencji
 • udoskonalony import ulic z TERYT
 • poprawiony export do CEPiK 2.0
 • dodana opcja zbiorczego dodawania akcesoriów do książki służby
 • dodana opcja wyboru dla wersji sald rozrachunkowych
 • poprawiony wydruk przekazań kard MRD5
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji poprzednich
2018-05-25 12:15:33
Logowanie