Nowości

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

  • poprawiono obsługę edycji treści szablonów dokumentów
  • udoskonalono opcję exportu do e-nadawca (Poczta Polska)
  • dodany mechanizm naprawy opisu karty czynności
  • dodana opcja wydruku jednego rekordu z kart czynności

2020-04-05 21:31:38
Logowanie