Nowości

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

  • poprawiono błąd pojawiający się sporadycznie przy zakładaniu karty czynności
  • poprawiono błąd zapisywania ustawień połączenia z bazą danych do pliku
  • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-04-20 21:15:53
Logowanie