Nowości

Kolejna odsłona nowej wersji eMandat z serii 3.0. W tej wersji zostały poprawione błędy zgłoszone przez użytkowników. Szczegóły wersji:

  • poprawiony błąd kopiowania opisu karty ze zgłoszeń
  • poprawiony błąd odczytywania wersji programu
  • poprawiony bład przy wysyłaniu wiadomości komunikatorem eMandat
  • poprawiony błąd długich nazw w słowniku sortów
  • dodano opcję odczytywania słownika ulic z bazy TERYT
  • dodano opcję bezpowrotnego usuwania przedawnionych danych z bazy eMandat (wymagany kontakt z autorem)
  • dostosowano import z CEPiK 2.0 do nowych wytycznych dla nabywcy pojazdu
  • poprawiono kilka innych drobnych błędów z wersji poprzedniej
2020-05-13 20:37:29
Logowanie