Nowości

Nowości i usprawnienia w nowej wersji:

 • pierwsza dystrybucja eMandat w wersji 64 bitowej pod Windows 10 (osobny instalator)
 • dodany nowy typ mandatu (karta płatnicza)
 • zwiększenie czytelności obsługi całego programu (Windows 10)
 • udoskonalona opcja wyboru personelu w całym eMandat
 • dodana opcja wzorca pobrań sortów dla personelu
 • rezygnacja z formatowania tekstu w szczegółowym opisie interwencji
 • dostosowane zestawienia i wydruki uwzględniające nowy typ mandatu
 • dodano opcję samodzielnego uzupełnienia podstawy prawnej w TW-1 (w tytule na szarym tle)
 • dodana kolumna "miasto" dla interesantów sprawców
 • dodano opcję "fotografia sprawcy"
 • dodano opcję autonumeracji dla interwencji mobilnych
 • dodano opcję szukania wg kolumn dla interesanta sprawcy
 • dodano opcję wydruku danych sprawcy bezpośrednio z okna edycji sprawcy
 • poprawiony export TW-1 do ePUAP (wymagany import nowego słownika urzędów skarbowych)
 • zmieniony wydruk interesantów/sprawców (lista została zastąpiona szczegółami pojedynczego sprawcy z fotografią)
 • poprawa kliku drobnych błędów z poprzednich wersji
2020-09-30 20:04:18
Logowanie