Nowości

Asystent Strażnika to aplikacja mobilna na telefon/tablet z systemem Android. W nowej wersji 1.7.0 dodano:

  • kompleksowa obsługa nowej interwencji z fotografiami założonej za pomocą telefonu
  • możliwość edycji założonych interwencji w telefonie
  • możliwość zdalnej edycji i zakończenia interwencji założonych w eMandat (w siedzibie straży)
  • możliwość dodania zdjęć do interwencji pobranych z eMandat
  • możliwość pobrania danych o interwencjach na podstawie nr PESEL sprawcy lub nr rejestracyjnego pojazdu
  • możliwość sprawdzenia danych o sprawcy z fotografią na podstawie nr PESEL lub imienia i nazwiska z rokiem urodzenia (dane pobierane są z eMandat)
2020-10-14 19:50:15
Logowanie