Nowości

5 lipca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.2. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • drobne zmiany w wydrukach z fotografiami
 • dodana opcja szukania po drugiej podstawie prawnej w zestawianiach
 • dodane powiązanie użytkownika z personelem dla urządzeń mobilnych
 • dodana opcja przejęcia interwencji na własność
2017-07-05 13:51:54

24 kwietnia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.1. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodana opcja operacji zbiorczych na kartach czynności
 • dodana opcja kodu PIN dla użytkownika mobilnego
 • dodana pełna historia zmian użytkownika
 • dodane nowe zmienne do szablonów dokumentów
 • dodana nowa pozycja do słownika "Interwencję zlecił" - Rada osiedla
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-04-24 21:48:29

21 marca 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.1.0. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • poprawiony sposób selekcji interweniujących w kartach czynności
 • dodana opcja zamykania spraw po opłaceniu opłaty
 • poprawiony wydruk spraw wg rejestrów
 • poprawiony export danych do programu FOKA firmy Sputnik
 • dodana opcja dodawania interwencji do "mojego zbioru" wg kodów kreskowych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-03-22 08:39:51

5 lutego 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.9. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • dodany mechanizm zbiorczego zaznaczania słowników dla urządzeń mobilnych
 • poprawiony błąd importu fotografii z urządzeń mobilnych
 • poprawionych klika drobnych błędów z wersji poprzedniej

2017-02-05 18:14:57

24 stycznia 2017 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.8. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • pierwsze podejście do aplikacji mobilnych eMandat na Android i Windows Phone
 • poprawiony wydruk tytułów wykonawczych TW-1
 • udoskonalony mechanizm przekazywania interwencji do dalszej realizacji
 • dodany zupełnie nowy sposób wyszukiwania interwencji
 • zmieniony i udoskonalony sposób wyboru interweniujących
 • poprawiona selekcja użytkowników nieaktywnych
 • poprawione zestawienie mandatów i opłat
 • poprawiony błąd w wyszukiwaniu mandatów i ich serii
 • dodano kilkanaście nowych zmiennych w szablonach dokumentów
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania wiadomości w komunikatorze
 • dodana funkcja zbiorczego usuwania personelu dodatkowego
 • dodana możliwość wyświetlenia historii rejestracji dla dolnego okna
 • poprawiony błąd dodawania fotografii z dolnego okna kart czynności
 • dodane zupełnie nowe salda rozrachunkowe
 • dodana walidacja daty interwencji według daty zgłoszenia
 • dodany sposób określania ilości godzin nieobecnych dla książki służby
 • dodano określenie czasu reakcji interwencji ze zgłoszenia
 • zmieniony mechanizm rozpoznawania nowych wersji programu
 • całkowicie zmieniony algorytm prezentowania interwencji własnych
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2017-01-24 21:42:58

1 września 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.7. Poniżej wszystkie zmiany i nowości:

 • oddana opcja dodawania nowych zgłoszeń z poziomu kart czynności
 • nowy sposób wpisywania i weryfikowania numeru PESEL w karcie czynności
 • dodane zestawienie pobranych bloczków dla jednego strażnika
 • poprawiony sposób naliczania dni wolnych w książce służby
 • dostosowany do nowych przepisów sposób oznaczania bloczków mandatowych
 • dodany status "Poszukiwany" dla interesantów/sprawców
 • poprawoiny błąd przy dodawaniu fotografii rowerów
 • poprawiony bład przy kopiowaniu kart czynności
 • poprawiono kilka drobnych błędów z wersji wcześniejszych
2016-09-01 11:15:18

9 czerwca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.6. W nowej wersji zostały dodane nowe pola dla świadków, jako powiązania osobowe.

2016-06-09 12:05:30

11 maja 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.5. Nowa wersja została dodana opcja "Historia rejestracji".

2016-05-11 21:41:41

1 marca 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.4. Nowa wersja została wzbogacona o nowy moduł "Książka adresowa".

2016-02-29 23:05:49

28 stycznia 2016 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.3. Nowa wersja została dostosowana do nowelizacji kilku nowych ustawy o strażach gminnych.

2016-01-28 08:44:42

15 grudnia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.2. Nowa wersja została dostosowana do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

2015-11-13 13:35:40

Najnowsze wersje systemu eMandat oznaczone numerem 2.2.x.x niesą za sobą wiele zmian i nowości, ale przede wszystkim znacznie usprawniły pracę z systemem.

Wersja 2.2.0.x została przygotowana specjalnie na testy akceptacyjne dla największych straży miejskich w Polsce. Wymagania postawione przez te jednostki to głównie możliwość pracy z bardzo dużymi ilościami informacji. Mamy tutaj na myśli 1 000 000 (i więcej) interwencji rocznie, kilka tysięcy członków personelu i kilka tysięcy wystawionych bloczków miesięcznie. Do testów została użyta specjalnie przygotowana baza danych, której wielkość znacznie przekroczyła 2 TB. Przy takich nakładach dostęp do żądanych danych jednostkowych nie mógł przekraczać 1 sekundy. Prace na taką wersją trwały ok. pięciu miesięcy i wymagały przebudowy znacznej części kodu źródłowego, ale wynik satysfakcjonuje i cieszy zarówno użytkowników, jak i autora. wink

Miłą informacją dla Państwa jest decyzja władz spółki, która postanowiła, że nowy system zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim naszym Klientom, którzy mają aktywny abonament (opłacony nadzór autorski). Nowy system zostanie bezpiecznie zaadaptowany, jako kolejna aktualizacja, którą wystarczy pobrać i zainstalować w swojej jednostce.

2015-06-09 22:19:33

23 września 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.1. Nowa wersja jest zgodna z Microsoft Windows 10.

2015-09-23 19:21:38

9 czerwca 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.2.0.0. W nowej wersji m.in. został zmieniony sposób wyszukiwania informacji dla całej aplikacji eMandat.

2015-06-09 22:16:57

22 lutego 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.9. W nowej wersji m.in. został rozbudowany moduł zgłoszeń.

2015-02-22 12:00:00

2 stycznia 2015 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.8. W nowej wersji m.in. została dodana obsługa urządzeń PoliScan Vitronic.

2015-01-02 13:00:00

11 listopada 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.7. W nowej wersji m.in. została dodana obsługa urządzeń POLIXEL dla czerwonego światła.

2014-11-11 08:00:00

Od 15 października 2014 zmienia się sposób wyceny nowych licencji i nadzoru autorskiego.

2014-10-15 06:00:00

19 października 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.6. W nowej wersji m.in. została dodana statystyka modułu zgłoszeń.

2014-10-19 04:00:00

30 września 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.5. W nowej wersji m.in. został dodany nowy moduł zgłoszeń.

2014-09-30 13:00:00

23 lipca 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.4. W nowej wersji m.in. zostały dodane kolejne mechanizmy dotyczące przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2014-07-23 04:00:00

13 lipca 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.3. W nowej wersji m.in. zostały dopracowane nowe mechanizmy dotyczące przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2014-07-13 03:00:00

27 czerwca 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.2. W nowej wersji m.in. zostały uwzględnione nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2014-06-27 03:00:00

31 maja 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.1. W nowej wersji m.in. została udoskonalona opcja edycji szablonów systemowych z fotografiami.

2014-05-31 04:00:00

23 kwietnia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.1.0. W nowej wersji m.in. został dodany export danych mandatowych do produktu formy REKORD z Bielska Białej.

2014-04-23 05:00:00

6 kwietnia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.9. W nowej wersji m.in. została dodana numeracja wg rejestrów instrukcji kancelaryjnej.

2014-04-06 05:00:00

25 lutego 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.8. W nowej wersji m.in. została poprawiona obsługa tytułów wykonawczych.

0000-00-00 00:00:00

7 stycznia 2014 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.7. W nowej wersji m.in. została dodana obsługa urządzeń SmartLight firmy ENTE sp. z o.o.

0000-00-00 00:00:00

26 listopada 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.6. W nowej wersji m.in. został poprawiony błąd w ustawieniach drukowania w duplikatach szablonów systemowych.

0000-00-00 00:00:00

6 listopada 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.5. W nowej wersji m.in. został dostosoway interfejs eMandat dla powiększonych ekranów pod kontrolą Microsoft Windows.

0000-00-00 00:00:00

16 września 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.4. W nowej wersji m.in. został dodany nowy moduł "Kasa wpłat"

0000-00-00 00:00:00

19 maja 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.3. W nowej wersji została m.in. dodana opcja obsługi urzadzeń RedFlex.

0000-00-00 00:00:00

7 kwietnia 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.2. W nowej wersji zostały m.in. poprawione raporty z fotografiami.

0000-00-00 00:00:00

28 lutego 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.1. W nowej wersji został dodany nowy raport z fotografiami.

0000-00-00 00:00:00

19 stycznia 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.1.0.0. W nowej wersji zostało poprawionych kilka drobnych błędów. Wersja nie wnosi żadnych nowych funkcjonalności.

0000-00-00 00:00:00

8 stycznia 2013 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.9. W nowej wersji została dodana funkcjonalność tworzenia kart potomnych.

0000-00-00 00:00:00

8 sierpnia 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.7. W nowej wersji zostało poprawionych kilka drobnych błędów. Wersja nie wnosi żadnych nowych funkcjonalności.

0000-00-00 00:00:00

14 lipca 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.6. W nowej wersji została dodana obsługa urządzeń NeuroCar i Siemens.

0000-00-00 00:00:00

4 lipca 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.5. W nowej wersji została dodana obsługa urządzeń TraffiStar.

0000-00-00 00:00:00

5 czerwca 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.4. W nowej wersji został zmodyfikowany druk karty PRD-5 zgodnie z obowiązującym wzorem.

0000-00-00 00:00:00

5 maja 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.3. W nowej wersji została dodana obsługa fotoradaru AD9 bez konieczności użycia programu Archiv firmy RAMET.

0000-00-00 00:00:00

25 marca 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.2. W nowej wersji została dodana nowa ewidencja wyników straży.

0000-00-00 00:00:00

26 lutego 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.1. W nowej wersji został dodany nowy tryb pracy bloczków mandatowych.

0000-00-00 00:00:00

20 lutego 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.9.0. W nowej wersji został poprawiony poważny błąd w drukowaniu szablonów.

0000-00-00 00:00:00

18 lutego 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.9. W nowej wersji został dodany nowy raport wystawionych i spłaconych mandatów. 

0000-00-00 00:00:00

15 stycznia 2012 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.8. W nowej wersji została dokonana optymalizacja całego kodu źródłowego programu.

0000-00-00 00:00:00

13 grudnia 2011 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.7. W nowej wersji zmodyfikowano i dodano opcje na szablonach dokumentów.

0000-00-00 00:00:00

15 listopada 2011 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.6. W nowej wersji została zmodyfikowana opcja konfekcjonowania mandatów dla Poczty Polskiej.

0000-00-00 00:00:00

9 października 2011 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.5. W nowej wersji została dodana obsługa wydruków mandatów z bloczków wirtualnych.

0000-00-00 00:00:00

18 września 2011 roku została opublikowana nowa wersja programu oznaczona numerem 2.0.8.4. W nowej wersji została dodana obsługa nowych fotoradarów INTEGRA.

0000-00-00 00:00:00
Logowanie